dinsdag 5 december 2017

Dat kan ook...

\( \eqalign{ & x^2 - 5x + 2\frac{3} {4} = 0 \cr & 4x^2 - 20x + 11 = 0 \cr & \left( {2x - 5} \right)^2 - 25 + 11 = 0 \cr & (2x - 5)^2 - 14 = 0 \cr & 2x - 5 = \pm \sqrt {14} \cr & x = 2\frac{1} {2} - \sqrt {14} \vee x = 2\frac{1} {2} + \sqrt {14} \cr} \)

woensdag 22 november 2017

Klopt dat wel?


"Let op! In sommige boeken worden linksscheef en rechtsscheef precies andersom gebruikt. Voor de vragen die je hier maakt gebruiken we echter altijd wat hier in de theorie staat."

q12250img9.gif 

rechts-scheve verdeling
 • het gemiddelde en de mediaan liggen rechts van de top
 • de staart rechts zorgt voor een relatief grote standaardafwijking
Een asymmetrische of scheve verdeling wordt rechtsscheef genoemd als de hogere waarden in de verdeling oververtegenwoordigd zijn t.o.v. een symmetrische verdeling. De staart van de verdeling ligt dan naar rechts.


maandag 20 november 2017

Week 46

q13681img6.gif

Niels gooit met zeven dobbelstenen. Hoeveel mogelijkheden zijn er om in totaal 39 ogen te gooien?

zondag 12 november 2017

Week 45

q13681img5.gif

"Je verdeelt 32 rode rozen over 3 vazen waarbij in elke vaas minstens 5 rozen moeten komen. Om hoeveel manieren kan de rozen verdelen over de vazen?"
combinaties en herhalingscombinaties

zaterdag 16 september 2017

Wat is een functie?

 • Humpty dumpty
 • ?f(x)=
 • Zo een formule ding
 • Een functie is een voorschrift waarin staat hoe een grafiek eruit ziet, vaak zo kort mogelijk opgeschreven in de vorm van een formule
 • Iets wat met verschillende waarden verschillende outputs geeft
 • Geen idee? f(x)=…
 • Geen idee
 • Een functie geeft iets aan over een lijn
 • Variabele in een formule
 • Variabele in een formule
 • Een bepaalde hoeveelheid om een formule te berekenen
 • Een element dat afhankelijk is van een ander element. De uitkomst is dan y.
 • Een formule of een gegeven formule
 • Een element dat afhankelijk is van een ander element. De uitkomst is dan y.
 • De F(x)=b+ac hierin is functie dus zo’n formule is een formule
 • Een functie is het onbekende (x)

dinsdag 12 september 2017

Een instructieles

Een instructieles voor 5 HAVO wiskunde B over het opstellen van formules van sinusoïden. Dat staat in hoofdstuk 8 van deel 2. We hebben niet al te veel tijd dus we moeten een beetje aanpakken. Dat heeft ook wel zin want deze paragraaf is ongeveer 1/3-deel van het hoofdstuk.

q131img9.gif
Stel een formule op van de vorm y=a+bsin(c(x-d)

Deel eerst de opdrachten uit:
De leerlingen kunnen dan meelezen, meedenken en meeschrijven.

q13958img1.gif

Vervolgens kan je per opgave de zaak bespreken. Dat kan je doen als een monoloog, maar een klassegeprek is nog beter natuurlijk... geef de leerlingen ook tijd om mee te doen en bouw je betoog langzaam op. Stel vragen als: hoe los je dit op? Hoe weet je dit? Waarom is... enz.
De presentatie kan je vinden op deze pagina. Gebruik F11 voor een volledig beeld op de beamer met whiteboard of gebruik een smartboard.
Dat uitleggen, bespreken en de interactie neemt wel enig tijd in beslag, maar aan het eind is alle theorie aan bod geweest en zijn alle mogelijke problemen voorbij gekomen.

q9744img2.gif

Aan het eind kan je dan de opgaven met de uitwerkingen uitdelen. Dat lijkt niet nodig maar ik zou dat toch doen. Het is bij de uitleg belangrijker om mee te denken dan om alles te moeten administreren. Dat soort wiskundeonderwijs is niet meer van deze tijd...:-)
Deze les had ik gisteren willen geven...:-)

zondag 10 september 2017

DWO voor HAVO 5 wiskunde B

HAVO 5 wiskunde B

q13699img5.gif


Toegevoegd

 • Functies raden
 • Formules bij rechte lijnen (1)
 • Formules bij rechte lijnen (2)
 • Formules bij parabolen (1)
 • Formules bij parabolen (2)
 • Formules bij parabolen (3)
 • Formules bij goniometrische functies
 • Diverse functies

dinsdag 29 augustus 2017

Alles klaar:-)

PERIODE 4 HAVO wiskunde A 4 HAVO wiskunde B ACTIVITEIT GEKOPPELD
1 Toets 1
4 oktober 2017
Toets1
3 oktober 2017
Instroommodule DWO Instroommodule DWO
2
Toets 2
Toets 2
Excelopdracht DWO opdrachten
3 Toets 3 Toets 3
Rekentoets B PO probleemaanpak
4 Toets 4 Toets 4
PO statistiek PO transformaties

Van buitenaf

Als je in Peppels eenmaal een module hebt klaargezet kan je inhoud niet meer wijzigen. Daar is vast over nagedacht maar handig is het niet. Tenzij je plaatjes gebruikt in je opdracht. Dan kan je altijd nog iets verzinnen!

q13906img1.gif

Opgelost...

woensdag 23 augustus 2017

Peppels

Ik heb inmiddels de jaarplanners in Peppels staan. Gekoppeld aan mijn lesgroepen. Voor periode I t/m IV heb ik voor 4 HAVO wiskunde A en 4 HAVO wiskunde B de proeven en bewijsmomenten  aangemaakt en gekoppeld aan mijn lesgroepen.(*)Mission accomplished!

(*) Dat heeft waarschijnlijk niet erg veel zin voor blok 3 t/m 4 als je steeds een nieuw rooster krijgt.

dinsdag 1 augustus 2017

Wortels en notaties

Was dat nu goed of fout?

Je vindt als antwoord \(
\sqrt {\frac{{1 + \frac{2}
{3}\sqrt 2 }}
{2}}
\), maar 't antwoordmodel zegt dat het\(
\frac{1}
{6}\sqrt {18 + 12\sqrt 2 }
\) moet zijn. Maar is dat dan niet hetzelfde? Hoe kan je dat weten en hoe kan je dit soort misverstanden voorkomen? En waarom geeft het antwoordmodel dit antwoord? Klopt dat wel? Zijn daar afspraken over misschien?

Hoe zit dat nu met die geneste wortels? Moet je dat goed vinden?:-) Of is er geen ontkomen aan?:-)

Naschrift

\(
\eqalign{
  & \sqrt {\frac{{1 + \frac{2}
{3}\sqrt 2 }}
{2}}  =   \cr
  & \sqrt {\frac{1}
{2} + \frac{1}
{3}\sqrt 2 } \, =   \cr
  & \sqrt {\frac{{18}}
{{36}} + \frac{{12}}
{{36}}\sqrt 2 } \, =   \cr
  & \frac{1}
{6}\sqrt {18 + 12\sqrt 2 }  \cr}
\)

Die wortels zijn hetzelfde. Dat gaat nog wel...

Naschrift 2

Het ontnesten van de wortel:

\(
\begin{array}{l}
 \sqrt {18 + 12\sqrt 2 }  = \sqrt a  + \sqrt b  \\
 18 + 2\sqrt {72}  = a + 2\sqrt {ab}  + b \\
 \left\{ \begin{array}{l}
 a + b = 18 \\
 ab = 72 \\
 \end{array} \right. \Rightarrow \sqrt 6  + \sqrt {12}  \\
 \end{array}
\)

Zodat:

\(
\eqalign{
  & \frac{1}
{6}\sqrt {18 + 12\sqrt 2 }  =   \cr
  & \frac{{\sqrt 6  + \sqrt {12} }}
{6} =   \cr
  & \frac{1}
{6}\sqrt 6  + \frac{1}
{3}\sqrt {3}  \cr}
\)

Dat kan, maar dat kan niet altijd...

vrijdag 21 juli 2017

donderdag 20 juli 2017

Zo geef je jezelf een loonsverhoging

"Hoeveel uren ik toen werkte? Geen idee. En dat is de kern van het probleem. Velen van ons volgen deze filosofie: je werkgever stort iedere maand een smak geld (of je eigen bedrijf keert uit, nu of in de toekomst) en in ruil daarvoor geef jij je leven"
bron

Dat was nog 's een handig artikel. Dat is ook een manier om je leven vooral niet ingewikkelder te maken dan strikt noodzakelijk. Bij mijn huidige taakomschrijving (taakkaart) werk ik 16 uur per week. Misschien is dit nu wel het moment me daar dan ook maar 's strikt aan te gaan houden ook. Ik ben Gekke Henkie niet...:-)

Bedankt!

vrijdag 14 juli 2017

Eindejaarsevaluatie 2016-2017

Hier volgt een kort verslag van het schooljaar 2016-2017:
 • Ik geef les in 4 en 5 HAVO wiskunde A en B, van alles één klas...
 • Ik heb voor 't eerst weer examenklassen. Dat betekent SE's maken, examens nakijken, 2e correctie... enz.
 • ...
 • Ik heb heel fijn samengewerkt met L., M., en H., maar helaas allemaal vertrokken.
 • Ik gebruik wiskundeleraar.nl als een presentatietool, een plek waar leerlingen samenvattingen kunnen vinden, checklist over doelen en vaardigheden, interactiviteiten, verwijzingen naar andere plekken op het internet, instructies voor de grafische rekenmachine, lesmateriaal, instructies DWO, rekentoetsen, oefeningen, actuele stand van zaken rondom examenprogramma’s en PTA’s en nog veel meer.
 • Ik ben eigenaar en moderator van WisFaq: de vraagbaak voor wiskunde en het wiskundeonderwijs voor Nederland, België en de overzeese rijksdelen.
 • Ik ben dit jaar gestart met de studie master wiskundeleraar aan de Hogeschool van Amsterdam. Op dit moment is 25,6% van de studiepunten binnen.
 • Eén van de speerpunten v.w.b. de inzet van ICT in het wiskundeonderwijs is de inzet van DWO (digitale wiskunde omgeving) . Ik heb DWO dit jaar een aantal keren met succes ingezet.
 • Ik Twitter en kom boven...:-)
 • Ik schrijf op mijn weblogs.
 • Andere scholen en leerlingen gebruiken mijn lesmateriaal. Op de tweedegraads lerarenopleiding van HvA bijvoorbeeld gebruiken ze mijn lesmateriaal over telproblemen.
 • Nieuwe docenten zijn meestal ook blij met wiskundeleraar.nl
 • Ik heb met woord en daad onze rekencoördinator bijgestaan bij de rekentoets. Wij hebben DWO ingezet.
 • Ik heb plannen om in HAVO 4 samen te werken met scheikunde en economie voor wat betreft de rekenvaardigheden.
 • Ik heb jaarplanners gemaakt voor 4 HAVO wiskunde A en B en 5 HAVO wiskunde A en B.
 • Ik ben uitgenodigd voor het 4-HAVO-team. Ik geef dan weliswaar minder wiskunde maar ik word wel coach1. Dat is ook weer 's wat anders.:-)
 • ...
 • Ik heb geprobeerd een aantal nieuwe collega's op weg te helpen. Dat is (helaas) slechts gedeeltelijk gelukt.
 • Ik ben mijn eigen Youtube-kanaal begonnen. Er staan inmiddels 21 kennisclips c.q. filmpjes op. Op dit moment heb ik 26 abonnees en 1.435 weergaven.
 • Ik heb een toets gemaakt voor de Excel-opdrachten van Getal & Ruimte voor 4 HAVO wiskunde A voor hoofdstuk 8. Ik begin er in te geloven!
 • ...
De belangstelling en waardering waren hartverwarmend...:-(


1 Ik heb maar vast de punten voor de Training KED Coach Basis bijgeschreven in het lerarenregister.

donderdag 13 juli 2017

Out of Office

Hallo,

Op dit moment is het zomervakantie. Op 21 augustus vanaf 8:30 uur ben ik weer bereikbaar.

Met groet,
W.v.Ravenstein

CITAAT
After a while, just staying alive becomes a full-time job. No wonder we need a vacation.
Michael Zadoorian, The Leisure Seeker

Dit is een automatisch gegenereerd bericht.

Vacatures meesterbaan

woensdag 12 juli 2017

Doe maar normaal dan doe je gek genoeg...

"Niet langer wordt uitgegaan van kennisdomeinen, de eigenheid en positie van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden, en op verzoek van de Tweede Kamer worden geen ontwikkelteams opgezet voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden."
bron

dinsdag 4 juli 2017

The Description of the Wonderful Canon of Logarithms

Since nothing is more tedious, fellow mathematicians, in the practice of the mathematical arts, than the great delays suffered in the tedium of lengthy multiplications and divisions, the finding of ratios, and in the extraction of square and cube roots...
bron

W!Hoo1

 

zondag 2 juli 2017

Lucifers

Op Twitter:

q13801img1.gif

Ik zeg tegen leerlingen altijd, dat als je er in eerste instantie niet uitkomt, neem een concreet voorbeeld. Ik nam voor de gevraagde hoek maar 's even 100o en wat denk je? Dat was ook het antwoord. Klaar...

zaterdag 1 juli 2017

De stand van het land

Hoe vaak wordt er iemand vermoord in Nederland? Hoeveel werklozen zijn er? En nam het aantal moslims in Nederland de afgelopen jaren enorm toe? Teken zelf in de grafieken en test zo je kennis over de afgelopen kabinetsperiode.

donderdag 29 juni 2017

zondag 25 juni 2017

Week 25

Een boer verkoopt een schaap voor f18,56 en wint daarbij zooveel percent als het schaap hem guldens gekost heeft.
 • Voor hoeveel heeft hij dat schaap ingekocht?
MULO-A Algebra 1907 Algemeen