vrijdag 17 december 2021

Hoe oud is tante Annie?

Tante Annie zegt: 'Over 12 jaar ben ik drie keer zo oud als 48 jaar geleden' Stel een vergelijking op en bereken hoe oud tante Annie is.

Tante Annie is 78 jaar oud...👅

maandag 6 december 2021

Logaritmische standaardfunctie

Volgens mij is de logaritmische standaardfunctie gegeven door:

\( f(x) = a + b \ln (x - c) \)

Dat zou voldoende moeten zijn om bij twee gegeven punten een functievoorschrift op te stellen. Daar houd ik het voorlopig maar even op.👅

\( \eqalign{f(x) = 2 + \frac{1} {{\ln (4)}}\ln (x + 2)} \)

zaterdag 4 december 2021

Functievoorschrift logaritmische functie

De grafiek van de logaritmische functie y=a·4log(x + b) gaat door de punten (2,0) en (12,4).
  • Bepaal a en b.