zaterdag 16 juli 2016

Dat is ook toevallig... of misschien ook wel niet...

Ik las ergens dat \(\sqrt {2\frac{2}{3}}\) hetzelfde is als \(2\sqrt {\frac{2}{3}}\). De vraag is dan "is dat altijd zo?" en "zo nee, kan je nog meer voorbeelden bedenken?" of nog beter "kun je alle mogelijkheden geven?".

Je moet dan nog wel even bepalen wat nu precies de bijzonderheid is van het voorbeeld. Kortom (zoals altijd) is er (mogelijkerwijs) van alles te ontdekken.

Maar helaas... 't is vakantie... dus dan houdt alles op:-)

Naschrift
Nou vooruit... hier is er nog één....\(\sqrt {3\frac{3}{8}}  = 3\sqrt {\frac{3}{8}}\)

Nog meer naschrift

\(\eqalign{
  & \sqrt {2\frac{2}{3}}  \to \frac{2}{3}\sqrt 6   \cr
  & 2\sqrt {\frac{2}{3}}  \to \frac{2}{3}\sqrt 6   \cr
  & \sqrt {3\frac{3}{8}}  \to \frac{3}{4}\sqrt 6   \cr
  & 3\sqrt {\frac{3}{8}}  \to \frac{3}{4}\sqrt 6  \cr}\)

Maar nu stop ik er mee hoor...:-)
Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes...

woensdag 13 juli 2016

Week 28

q13057img1.gif

Gegeven is het trapezium ABCD met:
  • AB=16, BC=9, DC=7 en AD=10.
  • AB // DC
Bereken exact de oppervlakte van ABCD.

zaterdag 9 juli 2016

Eindejaarsevaluatie algemeen:-)

Hierbij verklaar ik het schooljaar 2015-2016 voor beëindigd. Het was, zoals altijd, een bewogen jaar.:-)

Ik heb les gegeven, iets gedaan met doodlopende leerlijnen, een lach, een traan, getwijfeld of ik het op zou geven, maar toch maar doorgegaan. Het plan is om me verder te ontwikkelen, het moet nu maar een keer van komen. Zoek de olifant!...en dan... ga ik dat maar doen volgend jaar. Les geven, studeren, aansturen, overleggen, DWO opnieuw starten... PO voor wiskunde A verbeteren... maar nu eerst vakantie vieren.

woensdag 6 juli 2016

't Blijft leuk:-)

\(\eqalign{ & 4{x^2} - 24x - 85 \cr & 4\cdot - 85 = - 340 \cr & - 34 \cdot 10 = - 340 \cr & - 34 + 10 = - 24 \cr & 4{x^2} - 34x + 10x - 85 = \cr & 2x(2x - 17) + 5(2x - 17) = \cr & (2x + 5)(2x - 17) \cr} \)