maandag 13 november 2023

Exponentiele functies

Zoiets als Exponentiele functies kan natuurlijk prima zonder grafische rekenmachine. Ander blijf je toch maar hopen dat het goed gaat...:-)

\( \eqalign{ & C(t) = e^{ - t} - e^{ - 3t} \cr & C'(t) = - e^{ - t} + 3e^{ - 3t} \cr & - e^{ - t} + 3e^{ - 3t} = 0 \cr & - e^{ - t} (1 - 3e^{ - 2t} ) = 0 \cr & 1 - 3e^{ - 2t} = 0 \cr & 3e^{ - 2t} = 1 \cr & e^{ - 2t} = 3^{ - 1} \cr & - 2t = - \ln \left( 3 \right) \cr & t = \frac{1} {2}\ln (3) \cr & C''(t) = e^{ - t} - 9e^{ - 3t} \cr & e^{ - t} - 9e^{ - 3t} = 0 \cr & e^{ - t} (1 - 9e^{ - 2t} ) = 0 \cr & 1 - 9e^{ - 2t} = 0 \cr & 9e^{ - 2t} = 1 \cr & e^{ - 2t} = 9^{ - 1} \cr & - 2t = - 2\ln (3) \cr & t = \ln (3) \cr} \)

Zonder toelichting...:-)

zaterdag 21 oktober 2023

Pythagoras

\( \eqalign{ & Gegeven:n\,\,en\,\,n + 2 \cr & \frac{1} {n} + \frac{1} {{n + 2}} = \frac{{2n + 2}} {{n^2 + 2n}} \cr & (2n + 2)^2 + \left( {n^2 + 2n} \right)^2 = \left( {n^2 + 2n + 2} \right)^2 \cr & Voorbeeld: \cr & Neem\,\,\,n = 1 \cr & 1 + \frac{1} {3} = \frac{4} {3} \cr & 4^2 + 3^2 = 5^2 \cr} \)

zaterdag 24 december 2022

Website op vakantie

De website wiskundeleraar.nl is verhuisd. Na de verhuizing werkt het meeste nog wel, maar ik kan niet inloggen. Voorlopig is dat een mooi resultaat.

maandag 28 november 2022

zaterdag 24 september 2022

Het verschil tussen formatief en summatief toetsen

Om een cursist te kunnen toetsen maken we gebruik van twee vormen van toetsing: formatief en summatief toetsen. Wat is het verschil tussen deze vormen? En waar voldoet een goede toets aan?

Formatief toetsen

Formatief toetsen is erop gericht om cursisten feedback te geven om het leerproces te versterken. Formatieve toetsen worden daarom vaak halverwege een cursus afgenomen, zodat er voor de rest van de cursus bijgestuurd kan worden. Het draait hier dus vooral om het geven van feedback om te groeien. Een spreekopdracht waar je gerichte feedback op krijgt is een voorbeeld van formatief toetsen.

Summatief toetsen

Summatief toetsen daarentegen is erop gericht om op basis van de resultaten ervan een beslissing te nemen. Mag de cursist bijvoorbeeld door naar het volgende niveau? De beoordeling hiervan is dan ook vaak in de vorm van een cijfer of diploma. Examens aan het einde van de middelbare school zijn voorbeelden van summatieve toetsen. Het draait hier dus vooral om slagen of zakken.

bron 

Dagen, weken, maanden, jaren.

In Excel geeft:

=DATUMVERSCHIL(B3;C3;"Y") & " jaren, " & DATUMVERSCHIL(B3;C3;"ym") & " maanden, " & AFRONDEN.BENEDEN.WISK(DATUMVERSCHIL(B3;C3;"md")/7) & " weken en " & (DATUMVERSCHIL(B3;C3;"md")-(7*AFRONDEN.BENEDEN.WISK(DATUMVERSCHIL(B3;C3;"md")/7))) & " dagen."

23-2-1958    15-9-2022    64 jaren, 6 maanden, 3 weken en 2 dagen.

Dus dat moet het dan zijn...👅