vrijdag 14 december 2018

Tranformaties van grafieken

q13229img2.gif

't Kwam vandaag nog even ter sprake.., transformaties van grafieken... waarbij iedereen mij altijd zo glazig zat aan te kijken... nu op papier...:-)

zaterdag 10 november 2018

Opgelost...:-)SOLVE([2·s + 2·s + 2·s = 30, h + h + 2·s = 20, 2·f + 2·f + h = 13], [f, h, s])
[f = 2  h = 5  s = 5]
f := 2
h := 5
s := 5
s + h*f
15

Opgelost...:-)

vrijdag 9 november 2018

Proof en pudding

\( \eqalign{ & \frac{{\cos \left( u \right) + \sin \left( u \right)}} {{\cos \left( u \right) - \sin \left( u \right)}} = \frac{{1 + \sin (2u)}} {{\cos (2u)}} \cr & \frac{{\left( {\cos \left( u \right) + \sin \left( u \right)} \right)\left( {\cos \left( u \right) - \sin \left( u \right)} \right)}} {{\left( {\cos \left( u \right) - \sin \left( u \right)} \right)^2 }} = \frac{{1 + \sin (2u)}} {{\cos (2u)}} \cr & \frac{{\cos ^2 \left( u \right) - \sin ^2 \left( u \right)}} {{\cos ^2 (u) - 2\sin (u)\cos (u) + \sin ^2 (u)}} = \frac{{1 + \sin (2u)}} {{\cos (2u)}} \cr & \frac{{\cos \left( {2u} \right)}} {{1 - \sin (2u)}} = \frac{{1 + \sin (2u)}} {{\cos (2u)}} \cr & \cos ^2 (2u) = 1 - \sin ^2 (2u) \cr & \sin ^2 (2u) + \cos ^2 (2u) = 1 \cr & {\text{Klopt!}} \cr} \)

maandag 8 oktober 2018

Opgave

Programmeren voor dummies (2)

function kapIPv6(ip)
    dim s
    iF ip<>"" AND InStr(ip,":")>0 Then
        s=Replace(ip,":","|",1,3)
        s=Left(s,Instr(s,":")-1)
        s=Replace(s,"|",":",1,3)
        kapIPv6=s
    else
        kapIPv6=""
    end if
end function

zondag 7 oktober 2018

Programmeren voor dummies

Function RemoveNumber(s)
     s=replace(s,"0. ","")
     s=replace(s,"1. ","")
     s=replace(s,"2. ","")
     s=replace(s,"3. ","")
     s=replace(s,"4. ","")
     s=replace(s,"5. ","")
     s=replace(s,"6. ","")
     s=replace(s,"7. ","")
     s=replace(s,"8. ","")
     s=replace(s,"9. ","")
     s=replace(s,"A. ","")
     s=replace(s,"B. ","")
     s=replace(s,"C. ","")
     s=replace(s,"D. ","")
     s=replace(s,"E. ","")
     s=replace(s,"F. ","")
     s=replace(s,"G. ","")
     s=replace(s,"H. ","")
     s=replace(s,"I. ","")
     s=replace(s,"J. ","")
     s=replace(s,"K. ","")
     s=replace(s,"L. ","")
     s=replace(s,"M. ","")
     s=replace(s,"N. ","")
     s=replace(s,"O. ","")
     s=replace(s,"P. ","")
     s=replace(s,"Q. ","")
     s=replace(s,"R. ","")
     s=replace(s,"S. ","")
     s=replace(s,"T. ","")
     s=replace(s,"U. ","")
     s=replace(s,"V. ","")
     s=replace(s,"W. ","")
     s=replace(s,"X. ","")
     s=replace(s,"Y. ","")
     s=replace(s,"Z. ","")
     RemoveNumber=s
End Function

donderdag 27 september 2018

Bezemklas

In het kader van hulp voor wiskunde en het achterstallig onderhoud.

Opzet en werkwijze

 • Voorbereiden op je SE.
 • Extra uitleg en praktische tips.
 • Vragen stellen.
 • Samen opgaven en examenopgaven maken.
 • Examentraining.
 • Individuele bijles of in kleine groepjes (maximaal 4 leerlingen).
 • Samenvattingen, uitwerkingen en checklists.
 • Oefenen in de digitale wiskundeomgeving.
 • Online ondersteuning.

Samenvatting en checklists voor SE1


Rooster voor hulp


Handige hulpjes


 

vrijdag 14 september 2018

Klas 3

Het was enigszins een verrassing maar we gebruiken in de derde klas dit jaar nog even Getal en Ruimte. De samenvattingen en checklists op wiskundeleraar kunnen dus nog een jaartje mee. Dat is dan wel weer aardig...:-)Dat is dan gratis maar niet voor niets...:-)

zaterdag 8 september 2018

WisFaq

Lerarentekort

Je ziet het gebeuren... Wij willen geen coach zijn wij zijn leraren... toch doen... wij willen geen groepen van 60-90... maar toch doen... Maar we willen ook geen #lerarentekort - in dat geval... maak een keus... zo niet... ga dan iets nuttigs doen... vuilnis ophalen of zo....:-)

vrijdag 7 september 2018

Week 36

Deze week ben ik op school op therapeutisch basis begonnen. Ik ben maar 's niet naar school gegaan. De medische complicaties waren deze week nog een beetje te erg. Met fysio (2x), bedrijfarts en een behandeling in het WestEinde was de week ook wel weer goed gevuld. Volgende week een nieuwe kans...:-)

Voor school heb ik inmiddels NumWorks klaar gezet voor 4 en 5 HAVO wiskunde A en B. Dat was nog een werkje. Hoe deed ik dat ook alweer?  Maar dat is inmiddels wel gelukt. Volgens mij gaan we de instroommodules doen zoals ik die vorig jaar van plan was. Dat is mooi. Voor de rest van de dingen moeten we nog overleggen. Ik heb voor mijn collega's inmiddels ook de toetsen van 2016-2017 en 2017-2018 verzameld. Dat kan ze nog richting geven... en mogelijk een hoop werk besparen.

't Weekend staat voor de deur... dus vandaag doen we rustig aan.:-)

Numworks docenten

zaterdag 28 juli 2018

Nikolay Bogdanov-Belsky

In 1895, Nikolay Bogdanov-Belsky painted the famous: "Mental Arithmetic. In the Public School of S. Rachinsky." The problem on the blackboard is (10²+11²+12²+13²+14²)/365, can you find a way to solve it with mental arithmetic?

\( \eqalign{ & \frac{{10^2 + 11^2 + 12^2 + 13^2 + 14^2 }} {{365}} = \cr & \frac{{10^2 + \left( {10 + 1} \right)^2 + (10 + 2)^2 + (10 + 3)^2 + (10 + 4)^2 }} {{365}} = \cr & \frac{{5 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 4 \cdot 10 + 6 \cdot 10 + 8 \cdot 10 + 1 + 4 + 9 + 16}} {{365}} = \cr & \frac{{500 + 200 + 30}} {{365}} = \cr & \frac{{730}} {{365}} = 2 \cr} \)

woensdag 18 juli 2018

Week 34

q14197img7.gif

This is the end...

Met ingang van 18-7-2018 stop ik definitief met de weekpuzzels. 't Was leuk maar de koek is op...:-)

woensdag 27 juni 2018

Week 31

Iemand heeft een rechthoekig stuk zink, 80 cm breed. Hij wil daarvan een goot maken met rechthoekige doorsnede.

q14229img3.gif

 • Ga na, wanneer de goot een zo groot mogelijke doorsnede heeft.

maandag 18 juni 2018

Ook leuk:-)Het berekenen van de snijpunten:

 \(
\eqalign{
  & \cos (x) = \cos (2x - 1)  \cr
  & x = 2x - 1 + k \cdot 2\pi  \vee x =  - (2x - 1) + k \cdot 2\pi   \cr
  &  - x =  - 1 + k \cdot 2\pi  \vee x =  - 2x + 1 + k \cdot 2\pi   \cr
  & x = 1 + k \cdot 2\pi  \vee 3x = 1 + k \cdot 2\pi   \cr
  & x = 1 + k \cdot 2\pi  \vee x = \frac{1}
{3} + k \cdot \frac{2}
{3}\pi  \cr}
\)

Dat zou zo maar kunnen...:-)

zaterdag 16 juni 2018

Grafieken en zo...

Maar wat is wat?

\( \eqalign{ & f(x) = (x - 2)^3 - 3 \cr & g(x) = f\left( {\frac{1} {2}x + 2} \right) \cr & h(x) = g(x) - f(x) \cr & i(x) = h'(x) \cr} \)

Om maar 's wat te noemen...:-)

zaterdag 2 juni 2018

In de driehoek van Pascal

In de driehoek van Pascal:

 \( \begin{array}{l} \left( {\begin{array}{*{20}c} n \\ k \\ \end{array}} \right) + 2 \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c} n \\ {k - 1} \\ \end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}c} n \\ {k - 2} \\ \end{array}} \right) = \\ \left( {\begin{array}{*{20}c} n \\ {k - 2} \\ \end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}c} n \\ {k - 1} \\ \end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}c} n \\ {k - 1} \\ \end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}c} n \\ k \\ \end{array}} \right) = \\ \left( {\begin{array}{*{20}c} {n + 1} \\ {k - 1} \\ \end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}c} {n + 1} \\ k \\ \end{array}} \right) = \\ \left( {\begin{array}{*{20}c} {n + 2} \\ k \\ \end{array}} \right) \\ \end{array} \)

zaterdag 19 mei 2018

Aansluiting hoger onderwijs

Een aantal jaren geleden was er in het kader van aansluitproblemen toch wel een soort notie wat er zou moeten gebeuren. In het verslag van de bijeenkomst VO-HO aansluiting wiskunde 23 april 2007 kwam ik een 'wensenlijstje' tegen met ‘wat studenten wiskunde zouden moeten beheersen’:
 • redeneren
 • notaties kunnen lezen en schrijven
 • gevoel voor abstractie
 • een bepaalde werk- en studiehouding
Afbreken en dan weer opbouwen. Het blijft modderen met dat kind en het badwater. Nadruk op bepaalde vaardigheden leidt onherroepelijk tot een tekort op een ander gebied. Dat is niet handig, want zo schiet het natuurlijk op. Uiteindelijk blijft wel iedereen lekker bezig. Meer aandacht voor 'spelling' en 'rekenen' is leuk maar niet als dat dan weer ten koste gaat van iets anders.

Vroeger...:-)

q14229img1.gif q14229img2.gif

donderdag 17 mei 2018

De examensyllabi

"Volgens LAKS hadden leerlingen veel onduidelijkheid voor zichzelf kunnen voorkomen door de examensyllabi vooraf goed te lezen."
bron

- eh... dat is een docententaak en leg het een 't ander uit misschien?:-)
Of... zet het op je website...:-) wiskundeleraar.nl/page3ict.asp?n… #wiskundeB #HAVO - kan nog net....:-)
Of nog mooier expliciteer alles wat leerlingen moeten kennen, kunnen en begrijpen... #begripeninzicht zie bijvoorbeeld wiskundeleraar.nl/paGe3ict.asp?n…
Zie ook wiskundeleraar.nl/paGe3ict.asp?n… voor HAVO wiskunde A
...ook buitengewoon handig bij proeven en schoolexamens... #iknoemmaarswatwoensdag 16 mei 2018

Wiskundeleraar met beveiligde verbinding

 
 •     Veilige hosting via https
 •     1 SSL certificaat
 •     4 weken back-up plan
 •     10 GB webruimte
 •     5 GB e-mailruimte
 •     20 GB dataverkeer
 •     1 FTP-gebruiker
 •     1 MySQL-database
 •     1 mailinglijst
 •     DNS-beheer 
Veilige hosting

donderdag 3 mei 2018

Week 30

q14197img4.gif

In een kamer zijn acht lampen die onafhankelijk van elkaar aan en uit kunnen worden geschakeld.
 • Hoeveel verschillende mogelijkheden zijn er om minstens vijf lampen aan te doen?

Week 29

q14197img3.gif

25 leerlingen gaan met drie busjes naar een excursie. In het eerste en tweede busje kunnen negen leerlingen, in het derde kunnen zeven leerlingen mee.
 • Op hoeveel manieren kun je de leerlingen in groepen van negen, negen en zeven verdelen?

woensdag 2 mei 2018

Week 28

q14197img2.gif

Bij een familiefeest op nieuwjaarsdag zijn er vijf koppels aanwezig.
 • Hoeveel mogelijkheden zijn er indien elke vrouw naast haar man wil zitten aan een ronde tafel ?

Week 27

q14197img2.gif

Er zijn 9 mensen die een rondetafel-conferentie houden.
 • Op hoeveel verschillende manieren kunnen zij zich om de ronde tafel schikken? Twee schikkingen waarbij iedere persoon dezelfde buren heeft worden niet als verschillend gezien.

dinsdag 1 mei 2018

Week 26

In een bepaalde stad zijn er twee taxibedrijven. Het ene heeft groene taxi's, het andere blauwe. 75% van de taxi's zijn blauw, de overige 25% zijn groen.

Op een nacht raakt een taxi betrokken in een ongeluk en pleegt vluchtmisdrijf. Er was een getuige die beweert dat de taxi groen was. Het gerecht onderzoekt het zicht van de getuige, gezien de duisternis op het ogenblik van het ongeluk.

Ze stellen vast dat de getuige in 80% van de gevallen de juiste kleur ziet, maar zich in 20% van de gevallen vergist.
 • Wat is de kans dat de taxi die in het ongeluk betrokken was inderdaad groen was, gegeven het feit dat de getuige 'groen' zei?

donderdag 26 april 2018

Publicatie: Wie zijn de leraren van morgen?

"Hieruit blijkt dat maar liefst veertig procent van de Nederlandse beroepsbevolking wel degelijk interesse heeft in werken in het onderwijs, maar dat hun beeldvorming erover een stuk negatiever is ten opzichte van mensen die al voor de klas staan."

"Als obstakels worden genoemd: de hoge werkdruk, veel extra en onbetaalde werkzaamheden, lastige ouders, een slecht salaris en de tijd en moeite die het
kost om een lesbevoegdheid te halen."
Wat zou volgens jou een goede manier zijn om meer mensen vanuit de beroepsbevolking het onderwijs in te krijgen?

vrijdag 20 april 2018

Week 25

q14084img9.gif

Gegeven de balk \(ABCD.EFGH\) met \(AB=2\), \(BC=2\) en \(AE=4\). \(P\) ligt op het midden van \(AB\), \(Q\) ligt op het midden van \(BC\) en \(R\) ligt op het midden van \(GH\).
 • Bereken de oppervlakte van \(\Delta PQR\)