zaterdag 6 november 2021

De som van de kwadraten

Op WisFaq kwam ik deze vraag tegen:

"Wat is de som van de kwadraten van de diagonalen van een ruit met zijde 4?"

De diagonalen staan loodrecht op elkaar en delen elkaar middendoor. Met a en b als lengten van de halve diagonalen dan geldt:

\(
a^2  + b^2 = 16
\)

Zodat de som van de kwadraten \(S\) gelijk is aan:

\(
\eqalign{
  & S = \left( {2a} \right)^2  + \left( {2b} \right)^2   \cr
  & S = 4a^2  + 4b^2   \cr
  & S = 4(a^2  + b^2 )  \cr
  & S = 4 \cdot 16  \cr
  & S = 64 \cr}
\)

...en dat is dan wel weer aardig...👅

Zie:

§ 12. Van elk parallelogram, elke ruit, is de som der kwadraten van de zijden gelijk aan de som der kwadraten van de diagonalen.
MEETKUNDIG SCHOOLBOEK.DOOR H. SLUIJTERS. 1848

Je kan deze vraag ook als meerkeuzevraag tegen komen in de Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts -  Wiskunde: goniometrie en meetkunde. Dat is dan toch wel weer hoopgevend...👀

Zo'n jaar of zes geleden ging er bij het stellen van deze vraag kennelijk iets niet helemaal goed, maar uiteindelijk wordt zoiets dan toch opgelost.