zaterdag 30 april 2016

Mathematics

"Mathematics is the language of the universe and it’s one we can all learn to speak."Marcus du Sautoy

Mathematics

“Maths is not about learning times tables, it’s about spotting patterns in everything we experience and using them to plan and invent…”
Marcus du Sautoy

vrijdag 29 april 2016

Het schooljaar 2015-2016In het schooljaar 2015-2016 allemaal nieuwe boeken. Dat zijn er dan 12. Ik heb ter voorbereiding de website aangepast aan de nieuwe inhouden. Hopelijk kan je daar dan weer een tijdje mee doen. Maar dat zal wel niet... dat ligt te veel voor de hand.

Ik vind het leuk...

Als je \(2{x^2} + x - 6 = 0\) wilt oplossen dan kan je dat oplossen met ontbinden in factoren. Dat betekent dat je dan twee getallen zoekt die vermenigvuldigd gelijk aan \(-12\) zijn en opgeteld \(1\). Dat zijn dan de getallen \(4\) en \(-3\). Je kunt dan twee kanten op. Dit is de eerste kant:

\(\eqalign{
  & 2{x^2} + x - 6 = 0  \cr
  & 2{x^2} + 4x - 3x - 6 = 0  \cr
  & 2x(x + 2) - 3(x + 2) = 0  \cr
  & (2x - 3)(x + 2) = 0  \cr
  & 2x - 3 = 0 \vee x + 2 = 0  \cr
  & 2x = 3 \vee x =  - 2  \cr
  & x = 1\frac{1}{2} \vee x =  - 2 \cr}\)

Kan allemaal... maar het kan ook zo:

\(\eqalign{
  & 2{x^2} + x - 6 = 0  \cr
  & 2{x^2} - 3x + 4x - 6 = 0  \cr
  & x(2x - 3) + 2(2x - 3) = 0  \cr
  & (x + 2)(2x - 3) = 0  \cr
  & Enz. \cr}\)

Maar dat is dan gelukkig hetzelfde. Ik vind het leuk, maar ja...:-)

woensdag 27 april 2016

Standbeeld


"Hoe ver vóór een standbeeld moet je staan om het beeld zo goed mogelijk te zien?"
Ook mooi...:-)
bron

maandag 11 april 2016

Mededeling

"Als een groei­factor of kans wordt ge­vraagd, geldt voor het eindant­woord: Groei­facto­ren moeten worden geno­teerd in min­stens 2 decima­len en kansen moeten worden geno­teerd in min­stens 2 decima­len of hele procen­ten. Meer decima­len zijn vereist als dat nodig is om af te wijken van 0 of 1. Uiter­aard hoeft een eindant­woord als ⅓ niet tot 0,33 omge­schre­ven te worden. En een bereke­ning waarvan het eindant­woord exact op 1,6 uitkomt, hoeft niet tot 1,60 te worden omge­schre­ven."

zondag 3 april 2016

Onderwijs bestaat niet

"Empirisch onderzoek heeft geen enkele substantiële relatie aangetoond tussen wat er in de klas gebeurt, en wat studenten op korte of lange termijn leren. Het treurige feit is dat degenen die directe waarnemingen doen, vaak overtuigd zijn van het tegendeel."
bron