dinsdag 12 september 2017

Een instructieles

Een instructieles voor 5 HAVO wiskunde B over het opstellen van formules van sinusoïden. Dat staat in hoofdstuk 8 van deel 2. We hebben niet al te veel tijd dus we moeten een beetje aanpakken. Dat heeft ook wel zin want deze paragraaf is ongeveer 1/3-deel van het hoofdstuk.

q131img9.gif
Stel een formule op van de vorm y=a+bsin(c(x-d)

Deel eerst de opdrachten uit:
De leerlingen kunnen dan meelezen, meedenken en meeschrijven.

q13958img1.gif

Vervolgens kan je per opgave de zaak bespreken. Dat kan je doen als een monoloog, maar een klassegeprek is nog beter natuurlijk... geef de leerlingen ook tijd om mee te doen en bouw je betoog langzaam op. Stel vragen als: hoe los je dit op? Hoe weet je dit? Waarom is... enz.
De presentatie kan je vinden op deze pagina. Gebruik F11 voor een volledig beeld op de beamer met whiteboard of gebruik een smartboard.
Dat uitleggen, bespreken en de interactie neemt wel enig tijd in beslag, maar aan het eind is alle theorie aan bod geweest en zijn alle mogelijke problemen voorbij gekomen.

q9744img2.gif

Aan het eind kan je dan de opgaven met de uitwerkingen uitdelen. Dat lijkt niet nodig maar ik zou dat toch doen. Het is bij de uitleg belangrijker om mee te denken dan om alles te moeten administreren. Dat soort wiskundeonderwijs is niet meer van deze tijd...:-)
Deze les had ik gisteren willen geven...:-)