zaterdag 20 juni 2020

Voetbalploegen

Vraag

Op hoeveel manieren kan men 22 jongens verdelen in 2 voetbalploegen?

Uitwerking

Kies 11 jongens uit 22 voor team A. Je hebt dan nog 11 jongens over voor team B. Daarna nog delen door 2 omdat team A en B onderling uitwisselbaar zijn.

\(\eqalign{\frac{{\left( {\begin{array}{*{20}c} {22} \\ {11} \\ \end{array}} \right)}}{2} = {\rm{352}}{\rm{.716}}}\)


Toelichting

...

Begrip en inzicht

...

woensdag 10 juni 2020

HAVO wiskunde B - 2011 (pilot) 2e tijdvak

\(
\eqalign{
  & 19.  \cr
  & (x - 7)^2  + (y - 9)^2  = 100  \cr
  &  \downarrow y =  - {3 \over 4}x + 17{3 \over 4}  \cr
  & (x - 7)^2  + \left( { - {3 \over 4}x + 17{3 \over 4} - 9} \right)^2  = 100  \cr
  & (x - 7)^2  + \left( { - {3 \over 4}x + 8{3 \over 4}} \right)^2  = 100  \cr
  & (x - 7)^2  + {{\left( { - 3x + 35} \right)^2 } \over {4^2 }} = 100  \cr
  & 16(x - 7)^2  + \left( { - 3x + 35} \right)^2  = 1600  \cr
  & 16x^2  - 224x + 784 + 9x^2  - 210x + 1225 = 1600  \cr
  & 25x^2  - 434x + 409 = 0  \cr
  &  \downarrow GR  \cr
  & x = 1 \vee x = 16{9 \over {25}}  \cr
  &  \downarrow GR  \cr
  & \left\{ \matrix{
  x = 16{9 \over {25}} \hfill \cr
  y =  - {3 \over 4} \cdot 16{9 \over {25}} + 17{3 \over 4} = 5{{12} \over {25}} \hfill \cr}  \right.  \cr
  & Q\left( {16{9 \over {25}},5{{12} \over {25}}} \right) \cr}
\)


dinsdag 9 juni 2020

Nagekomen bericht:-)

\( \begin{array}{l} y'' - y' - 2y = 0 \\ y( - 1) = 1 \\ y(1) = 0 \\ k^2 - k - 2 = 0 \\ (k - 2)(k + 1) = 0 \\ k = 2 \vee k = - 1 \\ y = C_1 \cdot e^{2x} + C_2 \cdot e^{ - x} \\ \left\{ \begin{array}{l} C_1 \cdot e^{ - 2} + C_2 \cdot e = 1 \\ C_1 \cdot e^2 + C_2 \cdot e^{ - 1} = 0 \\ \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} C_1 = \frac{{e^2 }}{{1 - e^6 }} \\ C_2 = \frac{{e^5 }}{{e^6 - 1}} \\ \end{array} \right. \\ y = \frac{{e^2 }}{{1 - e^6 }} \cdot e^{2x} + \frac{{e^5 }}{{e^6 - 1}} \cdot e^{ - x} \\ y = - \frac{{e^2 }}{{e^6 - 1}} \cdot e^{2x} + \frac{{e^5 }}{{e^6 - 1}} \cdot e^{ - x} \\ y = \frac{{e^{5 - x} - e^{2x + 2} }}{{e^6 - 1}} \\ \end{array} \)

maandag 8 juni 2020

Quotientregel

\( \eqalign{ & \left[ {\frac{t} {n}} \right]' = \cr & \left[ {t \cdot n^{ - 1} } \right]' = \cr & t' \cdot n^{ - 1} + t \cdot - 1 \cdot n^{ - 2} \cdot n' = \cr & \frac{{t'}} {n} - \frac{{t \cdot n'}} {{n^2 }} = \cr & \frac{{t' \cdot n}} {{n^2 }} - \frac{{t \cdot n'}} {{n^2 }} = \cr & \frac{{t' \cdot n - t \cdot n'}} {{n^2 }} \cr} \)

vrijdag 5 juni 2020

De som

8.1  Bereken de som van de volgende rijen getallen.
  1. Alle positieve gehele getallen van 1 tot en met 2003.
  2. Alle positieve gehele getallen van drie cijfers.
  3. Alle oneven getallen tussen 1000 en 2000.
  4. Alle positieve gehele getallen van hoogstens drie cijfers die op het cijfer 3 eindigen.
  5. Alle positieve gehele getallen van vier cijfers die eindigen op het cijfer 2 of het cijfer 7.
  6. Alle positieve gehele getallen van vier cijfers die eindigen op het cijfer 6 of het cijfer 7.
Uit: basiswiskunde - Jan van de Craats en Rob Bosch

a. 2007006
b. 494550
c. 750000
d. 49800
e. 9899100
f. 9902700

De som van een rekenkundige rij gaat prima met:

Opmerking
Bij f. kan je dan 's proberen zoiets te doen:

 \(
som = \frac{1}{2} \cdot 1800 \cdot \left( {1006 + 9997} \right)
\)

...en dan maar hopen dat het klopt...­čśĆ

woensdag 3 juni 2020

Hoe moeilijk kan dat zijn?:-)

\(
\eqalign{
  & \int {{{\tan (\ln (\sqrt x ))} \over x}} \,dx =   \cr
  & \int {\tan \left( {{1 \over 2}\ln (x)} \right)}  \cdot {1 \over x}\,dx =   \cr
  & \int {\tan \left( {{1 \over 2}\ln (x)} \right)} \,d\left( {\ln (x)} \right) =   \cr
  &  \downarrow u = \ln (x)  \cr
  & \int {\tan \left( {{1 \over 2}u} \right)} \,du =   \cr
  & \int {{{\sin \left( {{1 \over 2}u} \right)} \over {\cos \left( {{1 \over 2}u} \right)}}} \,du =   \cr
  & \int {{{ - 2} \over {\cos \left( {{1 \over 2}u} \right)}}}  \cdot  - {1 \over 2}\sin \left( {{1 \over 2}u} \right)\,du =   \cr
  & \int {{{ - 2} \over {\cos \left( {{1 \over 2}u} \right)}}}  \cdot \,d\left( {\cos \left( {{1 \over 2}u} \right)} \right) =   \cr
  &  \downarrow v = \cos \left( {{1 \over 2}u} \right)  \cr
  & \int {{{ - 2} \over v}}  \cdot \,dv =   \cr
  &  - 2\ln (v) + C =   \cr
  &  - 2\ln \left( {\cos \left( {{1 \over 2}u} \right)} \right) + C =   \cr
  &  - 2\ln \left( {\cos \left( {{1 \over 2}\ln (x)} \right)} \right) + C  \cr
  &  - 2\ln \left( {\cos \left( {\ln (\sqrt x )} \right)} \right) + C \cr}
\)

zondag 17 mei 2020

Hoe moeilijk kan dat zijn?:-)

Hoe bereken je de eerste term van een meetkundige rij als je weet dat t6+t7=240 en t9+t10=1300?

Uitwerking 

\( \eqalign{ & \left\{ \matrix{ ar^5 + ar^6 = 240 \hfill \cr ar^8 + ar^9 = 1300 \hfill \cr} \right. \cr & {{ar^8 + ar^9 } \over {ar^5 + ar^6 }} = {{1300} \over {240}} \cr & {{ar^8 \left( {1 + r} \right)} \over {ar^5 \left( {1 + r} \right)}} = {{65} \over {12}} \cr & r^3 = {{65} \over {12}} \cr & r = {1 \over 6}\root 3 \of {1170} \cr & a \cdot \left( {{1 \over 6}\root 3 \of {1170} } \right)^5 + a \cdot \left( {{1 \over 6}\root 3 \of {1170} } \right)^6 = 240 \cr & a\left( {\left( {{1 \over 6}\root 3 \of {1170} } \right)^5 + \left( {{1 \over 6}\root 3 \of {1170} } \right)^6 } \right) = 240 \cr & a = {{240} \over {\left( {{1 \over 6}\root 3 \of {1170} } \right)^5 + \left( {{1 \over 6}\root 3 \of {1170} } \right)^6 }} \cr & a = {{240} \over {{{65\root 3 \of {50700} } \over {144}} + {{4225} \over {144}}}} \cr & a = {{34560} \over {65\root 3 \of {50700} + 4225}} \cr & a = {{6912} \over {13\root 3 \of {50700} + 845}} \cr & a = {{6912} \over {13\root 3 \of {50700} + 845}} \cdot {{\root 3 \of {65} } \over {\root 3 \of {65} }} \cr & a = {{6912\root 3 \of {65} } \over {845\root 3 \of {12} + 845\root 3 \of {65} }} \cr & a = {{6912\root 3 \of {65} } \over {845\left( {\root 3 \of {65} + \root 3 \of {12} } \right)}} \cr} \)

donderdag 14 mei 2020

Een assenvergelijking van het vlak V


  • Wat is de vergelijking voor vlak V met de punten E, P en Q?


\( \eqalign{ & V:(8,0,0),(0,4,0)\,\,\,en\,\,\,(0,0, - 8) \cr & V:\frac{x} {8} + \frac{y} {4} + \frac{z} {{ - 8}} = 1 \cr & V:x + 2y - z = 8 \cr} \)zaterdag 25 april 2020

Snijlijn van twee vlakken

In een rechthoekig assenstelsel OXYZ zijn gegeven de punten A(4,0,0), B(4,8,0), C (0,8,0) en T (0,0,8). Op AB ligt punt D(4,6,0).
  • Bepaal een vectorvoorstelling van de snijlijn van vlak TDO en vlak ACT.
Uitwerking 

\( \begin{array}{l} TDO:\lambda \left( {\begin{array}{*{20}c} 2 \\ 3 \\ 0 \\ \end{array}} \right) + \mu \left( {\begin{array}{*{20}c} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \end{array}} \right) \\ ACT:\left( {\begin{array}{*{20}c} 4 \\ 0 \\ 0 \\ \end{array}} \right) + \rho \left( {\begin{array}{*{20}c} { - 1} \\ 2 \\ 0 \\ \end{array}} \right) + \tau \left( {\begin{array}{*{20}c} { - 1} \\ 0 \\ 2 \\ \end{array}} \right) \\ \left\{ \begin{array}{l} 2\lambda = 4 - \rho - \tau \\ 3\lambda = 2\rho \\ \mu = 2\tau \\ \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} 4\lambda = 8 - 2\rho - 2\tau \\ 3\lambda = 2\rho \\ \mu = 2\tau \\ \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} 4\lambda = 8 - 3\lambda - \mu \\ 3\lambda = 2\rho \\ \mu = 2\tau \\ \end{array} \right. \\ \mu = - 7\lambda + 8 \\ l:\lambda \left( {\begin{array}{*{20}c} 2 \\ 3 \\ 0 \\ \end{array}} \right) + \left( { - 7\lambda + 8} \right)\left( {\begin{array}{*{20}c} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \end{array}} \right) \\ l:\lambda \left( {\begin{array}{*{20}c} 2 \\ 3 \\ 0 \\ \end{array}} \right) + - 7\lambda \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \end{array}} \right) + 8 \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \end{array}} \right) \\ l:\left( {\begin{array}{*{20}c} 0 \\ 0 \\ 8 \\ \end{array}} \right) + \lambda \left( {\begin{array}{*{20}c} 2 \\ 3 \\ { - 7} \\ \end{array}} \right) \\ \end{array} \)