woensdag 3 maart 2021

De Speld: Meer besmettingen door exponentiële groei: Kamer eist ingreep in wiskunde

Het aantal coronabesmettingen neemt weer gestaag toe, volgens kenners vooral dankzij de exponentiële aard van de verspreiding. De Tweede Kamer eist daarom dat het kabinet ingrijpt in de wiskunde zodat de druk op de samenleving verlicht kan worden.

Geert Wilders (PVV), Kees van der Staaij (SGP) en Pieter Heerma (CDA) in de Tweede Kamer tijdens de schorsing van het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

‘Het aantal nieuwe besmettingen neemt momenteel met 19 procent per week toe. Dat betekent elke vier weken een verdubbeling. Dat is onacceptabel’, zegt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. ‘Als je de ontwrichting die corona veroorzaakt bij de kern wil aanpakken, moet je bij de wiskunde beginnen. Het kabinet zegt nu: n[t]=n[t-1]*1,19. Als het aan het CDA ligt, is dat voortaan n[t]=n[t-1].’

Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver is boos. ‘Het kabinet heeft dit veel te lang op z’n beloop gelaten. Als het kabinet in september al had gekozen voor een negatief lineair verband, had Nederland er nu heel anders voorgestaan. Ik ben geen wiskundige maar volgens mij hadden we dan op dit moment minder dan nul coronapatiënten gehad. Ik vind het heel jammer dat het kabinet die kans heeft laten liggen.’

Forum-leider Thierry Baudet: ‘Wat we nu moeten doen, is de beste differentiaalrekenaars van het land verzamelen en tegen hen zeggen: hoe kunnen we nou de afgeleide van de formule berekenen zodat we weer terug kunnen naar lineaire groei? Maar dat doet het kabinet niet. Rutte en de zijnen blijven maar luisteren naar dezelfde experts die niks anders kunnen dan exponentiële formules plotten. Ik zeg: logaritmes, de Lagrange-multiplicator, floating points enz enz.’

vrijdag 26 februari 2021

Het aantal delers

'Hoeveel positieve gehele getallen zijn een deler van 5400 of van 18000 (of van allebei)?' 

Uitwerking

Er zijn getallen die een deler zijn van 5400 en er zijn getallen die een deler zijn van 18000. Sommige getallen zijn alleen een deler van 5400 en er zijn getallen die alleen een deler zijn van 18000, maar er zijn ook getalen die een deler zijn van 5400 en 18000. De vraag is nu hoe dat zit...👅

maandag 22 februari 2021

Steekproeven

Dat vind ik geniaal.

  • Welke steekproefgemiddelde kwam het vaakst voor?
  • Hoe groot is het gemiddelde van de steekproevenverdeling?
  • Geef met de steekproevenverdeling een schatting van het gemiddelde aantal punaises in de doosjes die in deze fabriek worden geproduceerd.
Het antwoord op deze vragen is steeds 204. Dat is een leermoment. Maar ga dat maar 's aan iemand uitleggen...👅

donderdag 18 februari 2021

Aantal manieren

Naar aanleiding van aantal manieren

In een studentenraad van 16 personen zitten wiskunde- en informaticastudenten, zowel eerste- als ouderejaars. Elke groepering heeft vier vertegenwoordigers in de raad. De studentenraad benoemt een commissie uit haar midden, bestaande uit 6 personen.

  1. Op hoeveel manieren is dit mogelijk als er van elke groepering tenminste één vertegenwoordiger in de commissie zitting moet hebben?
  2. Op hoeveel manieren is dit mogelijk als er van elke groepering ten hoogste twee vertegenwoordigers in de commissie zitting mogen hebben?

Uitwerking

\( \eqalign{ & a. \cr & \left( {\matrix{ 4 \cr 2 \cr } } \right) \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 1 \cr } } \right)^2 \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 2 \cr } } \right)^2 + \left( {\matrix{ 4 \cr 1 \cr } } \right) \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 1 \cr } } \right)^3 \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 3 \cr } } \right) \cr & b. \cr & \left( {\matrix{ 4 \cr 2 \cr } } \right) \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 1 \cr } } \right)^2 \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 2 \cr } } \right)^2 + \left( {\matrix{ 4 \cr 3 \cr } } \right) \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 2 \cr } } \right)^3 \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 0 \cr } } \right) \cr} \)

Ook mooi...💚

zondag 14 februari 2021

Palindroomgetallen

"Met uitzondering van het getal 11 bestaan alle palindroompriemgetallen uit een oneven aantal cijfers, aangezien de regel voor deelbaarheid door 11 impliceert dat elk palindroomgetal met een even aantal cijfers een veelvoud van 11 is (en dus geen priemgetal). "

3456

 \(
\left( {\begin{array}{*{20}c}
   4  \\
   2  \\
\end{array}} \right) \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c}
   4  \\
   1  \\
\end{array}} \right)^2  \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c}
   4  \\
   2  \\
\end{array}} \right)^2  = 3456
\)

dinsdag 3 november 2020

7 ervoor dan 1 erachter

\( \eqalign{ & 7776 = 16 \cdot 486 \cr & 77776 = 16 \cdot 4861 \cr & 777776 = 16 \cdot 48611 \cr & 7777776 = 16 \cdot 486111 \cr & 77777776 = 16 \cdot 4861111 \cr & 777777776 = 16 \cdot 48611111 \cr & ... \cr} \)

Maar ja... wat dan?:-)

\( \eqalign{ & \,\,\,\,\,\,48611111 \cr & \underline {\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,16\,} \, \times \cr & \,\,\,291666666 \cr & \underline {\,\,\,48611111\,\,\,\,} \,\,\, + \cr & \,\,\,777777776 \cr} \) 

Of ook: 777777777777777776 is deelbaar door 16.

Vier koppels en tien stoelen op een rijtje

Voor een quiz moeten 4 koppels plaats nemen op 10 stoelen die op een rij op het podium staan. Elk persoon wil naast zijn/haar partner zitten. 

  • Op hoeveel manieren kunnen de 4 koppels plaats nemen op de 10 stoelen? 

Maar daarover later meer... misschien....

zondag 25 oktober 2020

Ontbinden in factoren

\( \eqalign{ & 3x^2 - 2x - 1 = 0 \cr & 3x^2 + x - 3x - 1 = 0 \cr & x(3x + 1) - (3x + 1) = 0 \cr & (x - 1)(3x + 1) = 0 \cr & x = 1 \vee 3x = - 1 \cr & x = 1 \vee x = - \frac{1} {3} \cr} \)