donderdag 29 juni 2017

zondag 25 juni 2017

Week 25

Een boer verkoopt een schaap voor f18,56 en wint daarbij zooveel percent als het schaap hem guldens gekost heeft.
  • Voor hoeveel heeft hij dat schaap ingekocht?
MULO-A Algebra 1907 Algemeen

zaterdag 17 juni 2017

Week 24

Bert heeft 10 kaarten. Op elke kaart staat een ander getal. Het zijn de getallen 1 t/m 10. Hij moet op zo veel mogelijk verschillende manieren een combinatie van 4 kaarten maken, waarvan de getallen samen telkens 21 zijn. Eenzelfde combinatie in een andere volgorde telt niet als een nieuwe combinatie (dus bijvoorbeeld 1+5+7+8 en 1+8+5+7 gelden als dezelfde combinatie).
  • Hoeveel verschillende combinaties zijn er mogelijk?

Tijdschrijven 2016-2017

zaterdag 3 juni 2017

Week 22

In de figuur 1 zitten 9 rechthoeken verborgen: 4 vierkantjes van 1 bij 1, twee rechthoeken van 1 bij 2, twee rechthoeken van 2 bij 1 en een vierkant van 2 bij 2.

q13681img2.gif
  • Hoeveel rechthoeken zitten er verstopt in figuur 2?
Uit de Pythagoras