vrijdag 21 juli 2017

donderdag 20 juli 2017

Zo geef je jezelf een loonsverhoging

"Hoeveel uren ik toen werkte? Geen idee. En dat is de kern van het probleem. Velen van ons volgen deze filosofie: je werkgever stort iedere maand een smak geld (of je eigen bedrijf keert uit, nu of in de toekomst) en in ruil daarvoor geef jij je leven"
bron

Dat was nog 's een handig artikel. Dat is ook een manier om je leven vooral niet ingewikkelder te maken dan strikt noodzakelijk. Bij mijn huidige taakomschrijving (taakkaart) werk ik 16 uur per week. Misschien is dit nu wel het moment me daar dan ook maar 's strikt aan te gaan houden ook. Ik ben Gekke Henkie niet...:-)

Bedankt!

vrijdag 14 juli 2017

Eindejaarsevaluatie 2016-2017

Hier volgt een kort verslag van het schooljaar 2016-2017:
 • Ik geef les in 4 en 5 HAVO wiskunde A en B, van alles één klas...
 • Ik heb voor 't eerst weer examenklassen. Dat betekent SE's maken, examens nakijken, 2e correctie... enz.
 • ...
 • Ik heb heel fijn samengewerkt met L., M., en H., maar helaas allemaal vertrokken.
 • Ik gebruik wiskundeleraar.nl als een presentatietool, een plek waar leerlingen samenvattingen kunnen vinden, checklist over doelen en vaardigheden, interactiviteiten, verwijzingen naar andere plekken op het internet, instructies voor de grafische rekenmachine, lesmateriaal, instructies DWO, rekentoetsen, oefeningen, actuele stand van zaken rondom examenprogramma’s en PTA’s en nog veel meer.
 • Ik ben eigenaar en moderator van WisFaq: de vraagbaak voor wiskunde en het wiskundeonderwijs voor Nederland, België en de overzeese rijksdelen.
 • Ik ben dit jaar gestart met de studie master wiskundeleraar aan de Hogeschool van Amsterdam. Op dit moment is 25,6% van de studiepunten binnen.
 • Eén van de speerpunten v.w.b. de inzet van ICT in het wiskundeonderwijs is de inzet van DWO (digitale wiskunde omgeving) . Ik heb DWO dit jaar een aantal keren met succes ingezet.
 • Ik Twitter en kom boven...:-)
 • Ik schrijf op mijn weblogs.
 • Andere scholen en leerlingen gebruiken mijn lesmateriaal. Op de tweedegraads lerarenopleiding van HvA bijvoorbeeld gebruiken ze mijn lesmateriaal over telproblemen.
 • Nieuwe docenten zijn meestal ook blij met wiskundeleraar.nl
 • Ik heb met woord en daad onze rekencoördinator bijgestaan bij de rekentoets. Wij hebben DWO ingezet.
 • Ik heb plannen om in HAVO 4 samen te werken met scheikunde en economie voor wat betreft de rekenvaardigheden.
 • Ik heb jaarplanners gemaakt voor 4 HAVO wiskunde A en B en 5 HAVO wiskunde A en B.
 • Ik ben uitgenodigd voor het 4-HAVO-team. Ik geef dan weliswaar minder wiskunde maar ik word wel coach1. Dat is ook weer 's wat anders.:-)
 • ...
 • Ik heb geprobeerd een aantal nieuwe collega's op weg te helpen. Dat is (helaas) slechts gedeeltelijk gelukt.
 • Ik ben mijn eigen Youtube-kanaal begonnen. Er staan inmiddels 21 kennisclips c.q. filmpjes op. Op dit moment heb ik 26 abonnees en 1.435 weergaven.
 • Ik heb een toets gemaakt voor de Excel-opdrachten van Getal & Ruimte voor 4 HAVO wiskunde A voor hoofdstuk 8. Ik begin er in te geloven!
 • ...
De belangstelling en waardering waren hartverwarmend...:-(


1 Ik heb maar vast de punten voor de Training KED Coach Basis bijgeschreven in het lerarenregister.

donderdag 13 juli 2017

Out of Office

Hallo,

Op dit moment is het zomervakantie. Op 21 augustus vanaf 8:30 uur ben ik weer bereikbaar.

Met groet,
W.v.Ravenstein

CITAAT
After a while, just staying alive becomes a full-time job. No wonder we need a vacation.
Michael Zadoorian, The Leisure Seeker

Dit is een automatisch gegenereerd bericht.

Vacatures meesterbaan

woensdag 12 juli 2017

Doe maar normaal dan doe je gek genoeg...

"Niet langer wordt uitgegaan van kennisdomeinen, de eigenheid en positie van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden, en op verzoek van de Tweede Kamer worden geen ontwikkelteams opgezet voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden."
bron

dinsdag 4 juli 2017

The Description of the Wonderful Canon of Logarithms

Since nothing is more tedious, fellow mathematicians, in the practice of the mathematical arts, than the great delays suffered in the tedium of lengthy multiplications and divisions, the finding of ratios, and in the extraction of square and cube roots...
bron

W!Hoo1

 

zondag 2 juli 2017

Lucifers

Op Twitter:

q13801img1.gif

Ik zeg tegen leerlingen altijd, dat als je er in eerste instantie niet uitkomt, neem een concreet voorbeeld. Ik nam voor de gevraagde hoek maar 's even 100o en wat denk je? Dat was ook het antwoord. Klaar...

zaterdag 1 juli 2017

De stand van het land

Hoe vaak wordt er iemand vermoord in Nederland? Hoeveel werklozen zijn er? En nam het aantal moslims in Nederland de afgelopen jaren enorm toe? Teken zelf in de grafieken en test zo je kennis over de afgelopen kabinetsperiode.