zondag 31 augustus 2014

Grafische rekenmachine

"Tijdens de centrale examens wiskunde A, B en C van 2016 dient het geheugen van de grafische rekenmachine te zijn geblokkeerd door een examenstand, dan wel te zijn gewist door een ‘reset’ van de gehele machine."
bron

Maar wat zou dat zijn? Examenstand? Reset? Fabrieksinstellingen? Alles leeg?

vrijdag 29 augustus 2014

Rekenen HAVO 4

De rekenles voor HAVO 4. Een uur in de week rekenles. Wat moet je doen? Wat heb je nodig?
  • Inhoud
  • Werkwijze
  • Techniek
Inhoud
Ik heb op De 3F-rekentoets maar 's een verkorte versie gemaakt van de Rekentoetswijzer 3F 2015 zoals die op Examenblad staat. Dan weten we zo'n beetje hoe of wat.

Werkwijze
Het probleem van de rekentoets is dat het eigenlijk niet echt over rekenen gaat. Er spelen allerlei domeinoverstijgende leerdoelen een rol. Denken dan je met een optellen en vermenigvuldigen de toets kan halen is niet erg realistisch. In de cursus krijgen leerlingen in ieder geval goed te zien wat voor vragen ze kunnen verwachten.

Techniek
Ik heb vorig jaar bij de 'Wiskunde & Konijnen' al geĆ«xperimenteerd met de website, rekentoetsvragen en prompte feedback. Volgens mij was voor leerlingen heel leerzaam. De techniek is er, dus zouden we dat dan ook gaan gebruiken?

dinsdag 19 augustus 2014

Lootjes trekken

Drie jongens moeten lotjes trekken om soldaat te worden. Ze trekken om beurt zonder terugleggen. 8 lotjes, 4 goede (soldaat), 4 slechte (geen soldaat).
  • Welke jongen heeft de meeste kans om soldaat te worden?

Het antwoord was dat het geen fluit uitmaakt. Allemaal dezelfde kans.

zaterdag 16 augustus 2014

How many nickels does he have?

Yoshi has exactly one dollar in dimes (10 cents) and nickels (5 cents). If Yoshi has twice as many dimes as nickels, how many nickels does he have?

A. 4
B. 8
C. 12
D. 15

[Q.214]

zondag 10 augustus 2014

My pet snake Earl

q10887img9.gif"I attach my pet snake, Earl, to one corner of my barn with a leash. The barn is square, with sides of length 10, and the leash has a length of twenty, which wraps around the barn. I would like to make sure that I am being humane to Earl, and would therefore like to know that area of my lawn he can traverse while on the leash. What is this area?"
bron

Trains

A train leaves M for L at 60 mph. Another train leaves L for M at 40 mph. How far apart are the trains 1 hour before they pass each other?

donderdag 7 augustus 2014

Bereken de lengte van AC

A, B en C zijn drie punten van een cirkel met middelpunt M en straal 4. Er geldt: AB= 5, BC= 7.  Gevraagd: AC