zaterdag 17 april 2021

Een wikkel van een suikerklontje

"Op een wikkel van een suikerklontje staat op zes verschillende plaatsen in zes verschillende talen het woord suiker. Er wordt gekozen uit tien talen waaronder Nederlands. Hoeveel verschillende wikkels zijn er mogelijk waarop je het woord 'suiker' aantreft?"

Uitgewerkt:-)

\( \left( {10} \right)_6 - \left( 9 \right)_6 = {\rm{151}}{\rm{.200 - 60}}{\rm{.480 = 90}}{\rm{.720}} \)

donderdag 15 april 2021

Boxplot

Dataset

Eén 6 als kleinste getal.
Dan 26 keer een willekeurig getal tussen 6 en 8,1.
Een 8,1 voor de mediaan.
Dan 26 keer een willekeuirg getal tussen 8,1 en 9.
En tenslotte één 9 als grootste getal.

Boxplot

q14703img1.gif

maandag 12 april 2021

Nog meer verhoudingen...

Nog meer verhoudingen bij Lengte ribben berekenen. Hoe pak je zoiets aan? 't Is een monster...

\( \eqalign{ & a:b:c = 4(a + b + c):2(ab + ac + bc):abc \cr & I. \cr & a:c = 4(a + b + c):abc \cr & c = \frac{{a^2 b - 4a - 4b}} {4} \cr & II. \cr & b:c = 2(ab + ac + bc):abc \cr & c = \frac{{ab(b - 2)}} {{2(a + b)}} \cr & Geeft: \cr & \frac{{a^2 b - 4a - 4b}} {4} = \frac{{ab(b - 2)}} {{2(a + b)}} \cr & a^2 b - 4a - 4b = \frac{{2ab(b - 2)}} {{a + b}} \cr & (a^2 b - 4a - 4b)(a + b) = 2ab(b - 2) \cr & a^3 b - 4a^2 - 4ab + a^2 b^2 - 4b^2 - 2ab^2 = 0 \cr & \left( {a^2 - 2a - 4} \right)b^2 + \left( {a^3 - 4a} \right)b - 4a^2 = 0 \cr & b^2 + \frac{{a^3 - 4a}} {{a^2 - 2a - 4}}b - \frac{{4a^2 }} {{a^2 - 2a - 4}} = 0 \cr & \left( {b + \frac{{a^3 - 4a}} {{2a^2 - 4a - 8}}} \right)^2 - \left( {\frac{{a^3 - 4a}} {{a^2 - 2a - 4}}} \right)^2 - \frac{{4a^2 }} {{a^2 - 2a - 4}} = 0 \cr & \left( {b + \frac{{a^3 - 4a}} {{2a^2 - 4a - 8}}} \right)^2 - \frac{{a^6 - 4a^4 - 8a^3 }} {{\left( {a^2 - 2a - 4} \right)^2 }} = 0 \cr & b = - \frac{{a^3 - 4a}} {{2a^2 - 4a - 8}} \pm \sqrt {\frac{{a^6 - 4a^4 - 8a^3 }} {{\left( {a^2 - 2a - 4} \right)^2 }}} \cr} \)zondag 11 april 2021

Verhoudingen

Bij zo'n vraag als De lengte van ribben van een balk berekenen is het altijd even de vraag hoe je verhoudingen kunt vertalen naar vergelijkingen. Vergelijkingen kan je in een stelsel van vergelijkingen zetten en fijn oplossen. Of nog beter: laat ze oplossen...😀

In het geval van bovenstand probleem zou dat zo kunnen:

\( \begin{array}{l} ab:ac:bc = 1:5:10 \\ \frac{{ab}}{{ac}} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{b}{c} = \frac{1}{5} \Rightarrow 5b = c \\ \frac{{ab}}{{bc}} = \frac{1}{{10}} \Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{1}{{10}} \Rightarrow 10a = c \\ \left\{ \begin{array}{l} abc = 160 \\ 5b = c \\ 10a = c \\ \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 2 \\ b = 4 \\ c = 20 \\ \end{array} \right. \\ \end{array} \)

Uitgewerkt:

\( \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} abc = 160 \\ b = \frac{1}{5}c \\ a = \frac{1}{{10}}c \\ \end{array} \right. \Rightarrow \\ \frac{1}{{10}}c \cdot \frac{1}{5}c \cdot c = 160 \\ \frac{1}{{50}}c^3 = 160 \\ c^3 = 8000 \\ c = 20 \\ \left\{ \begin{array}{l} a = 2 \\ b = 4 \\ c = 20 \\ \end{array} \right. \\ \end{array} \)

Als je dat kan dan kan je Lengte ribben berekenen ook 's proberen...👅

woensdag 7 april 2021

De wijzers van de klok

Naar aanleiding van Hoe bereken je de hoek tussen de wijzers van de klok?

 
q91904img1.gif

\( \eqalign{ & y:x\,\,\,uur \cr & \alpha = 6x \cr & \beta = 360 - \frac{1} {2}\left( {60y + x} \right) \cr & \alpha = \beta \cr & 6x = 360 - \frac{1} {2}\left( {60y + x} \right) \cr & 6x = 360 - 30y - \frac{1} {2}x \cr & 6\frac{1} {2}x = 360 - 30y \cr & 13x = 720 - 60y \cr & x = \frac{{720 - 60y}} {{13}} \cr} \) 

Enz...👅

Soms levert een antwoord in WisFaq van allerlei ideetjes op. Dit is wel een geschikt probleem voor probleemaanpak. Je kunt zelfs randomizeren met de uren. In het voorbeeld ging het om een tijd tussen 10 en 11, maar je kan natuurlijk ook bij andere tijden kijken. 

Je weet maar nooit wanneer dat weer 's van pas komt. Om maar 's wat te noemen, qua opbrengsten. Voor de rest moet ik er nog maar 's over nadenken...  over het conceptueel strategisch beleidsplan, zullen we maar zeggen...

dinsdag 6 april 2021

Lesbrief hypergeometrische verdeling

Inhoudsopgave

 • Inhoudsopgave
 • Hoofdstuk 1 - Laplace
 • Hoofdstuk 2 - de hypergeometrische verdeling
 • Hoofdstuk 3 - wanneer gebruik je welke verdeling? 
 • Hoofdstuk 4 - extra opgaven 

Lesbrieven

Lesbrief Poisson-verdeling

Inhoudsopgave

 • Voorkennis
 • Hoofdstuk 1 - wiskundige afleiding van de Poissonverdeling 
 • Hoofdstuk 2 - voorbeelden
 • Hoofdstuk 3 - waargenomen en berekende waarden 
 • Hoofdstuk 4 - verjaardagsproblemen
 • Hoofdstuk 5 - het dekpuntenprobleem
 • Uitwerkingen van de opgaven

Lesbrieven

Lesbrief hypothese toetsen

Inhoudsopgave

 • Inhoudsopgave
 • Hoofdstuk 1 - voorkennis
 • Hoofdstuk 2 - mens erger je niet
 • Hoofdstuk 3 - hypothese toetsen
 • Hoofdstuk 4 - de tekentoets
 • Hoofdstuk 5 - toetsen van het gemiddelde van een normaal verdeelde stochast
 • Uitwerkingen van de opdrachten

Lesbrieven

maandag 5 april 2021

Lesbrief de normale verdeling

Inhoudsopgave 

 • Inhoudsopgave
 • Hoofdstuk 1 – de normale verdeling
  • De standaard normale verdeling
  • Van normaal naar standaardnormaal
  • Met de grafische rekenmachine
  • Oefeningen
  • Uitwerkingen van de oefeningen
 • Hoofdstuk 2 – meer over de normale verdeling
  • Normaal waarschijnlijkheidspapier
  • Centrale limietstelling
  • Benaderen binomiale verdeling
  • Continuïteitscorrectie
  • Oefeningen
  • Uitwerkingen van de oefeningen
 • Hoofdstuk 3 – de n-wet
  • De som van n onafhankelijke stochasten
  • Het gemiddelde van n onafhankelijk stochasten
  • Oefeningen
  • Uitwerkingen van de oefeningen
 • Hoofdstuk 4 – experiment
  • Einde
 • Tabel normale verdeling
 • Inhoudsopgave compleet 

 Lesbrieven