vrijdag 26 februari 2021

Het aantal delers

'Hoeveel positieve gehele getallen zijn een deler van 5400 of van 18000 (of van allebei)?' 

Uitwerking

Er zijn getallen die een deler zijn van 5400 en er zijn getallen die een deler zijn van 18000. Sommige getallen zijn alleen een deler van 5400 en er zijn getallen die alleen een deler zijn van 18000, maar er zijn ook getalen die een deler zijn van 5400 en 18000. De vraag is nu hoe dat zit...👅

maandag 22 februari 2021

Steekproeven

Dat vind ik geniaal.

  • Welke steekproefgemiddelde kwam het vaakst voor?
  • Hoe groot is het gemiddelde van de steekproevenverdeling?
  • Geef met de steekproevenverdeling een schatting van het gemiddelde aantal punaises in de doosjes die in deze fabriek worden geproduceerd.
Het antwoord op deze vragen is steeds 204. Dat is een leermoment. Maar ga dat maar 's aan iemand uitleggen...👅

donderdag 18 februari 2021

Aantal manieren

Naar aanleiding van aantal manieren

In een studentenraad van 16 personen zitten wiskunde- en informaticastudenten, zowel eerste- als ouderejaars. Elke groepering heeft vier vertegenwoordigers in de raad. De studentenraad benoemt een commissie uit haar midden, bestaande uit 6 personen.

  1. Op hoeveel manieren is dit mogelijk als er van elke groepering tenminste ÊÊn vertegenwoordiger in de commissie zitting moet hebben?
  2. Op hoeveel manieren is dit mogelijk als er van elke groepering ten hoogste twee vertegenwoordigers in de commissie zitting mogen hebben?

Uitwerking

\( \eqalign{ & a. \cr & \left( {\matrix{ 4 \cr 2 \cr } } \right) \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 1 \cr } } \right)^2 \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 2 \cr } } \right)^2 + \left( {\matrix{ 4 \cr 1 \cr } } \right) \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 1 \cr } } \right)^3 \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 3 \cr } } \right) \cr & b. \cr & \left( {\matrix{ 4 \cr 2 \cr } } \right) \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 1 \cr } } \right)^2 \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 2 \cr } } \right)^2 + \left( {\matrix{ 4 \cr 3 \cr } } \right) \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 2 \cr } } \right)^3 \cdot \left( {\matrix{ 4 \cr 0 \cr } } \right) \cr} \)

Ook mooi...💚

zondag 14 februari 2021

Palindroomgetallen

"Met uitzondering van het getal 11 bestaan alle palindroompriemgetallen uit een oneven aantal cijfers, aangezien de regel voor deelbaarheid door 11 impliceert dat elk palindroomgetal met een even aantal cijfers een veelvoud van 11 is (en dus geen priemgetal). "

3456

 \(
\left( {\begin{array}{*{20}c}
   4  \\
   2  \\
\end{array}} \right) \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c}
   4  \\
   1  \\
\end{array}} \right)^2  \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c}
   4  \\
   2  \\
\end{array}} \right)^2  = 3456
\)