donderdag 28 januari 2016

Phi uitgedrukt in vieren

\(
\eqalign{\varphi  = \frac{{\sqrt 4  + \sqrt {4! - 4} }}{4}}
\)

zondag 24 januari 2016

Het lerarenregister

Ik heb me maar weer 's aangemeld voor het lerarenregister. 't Is net zo iets als Sinterklaas. Erg geloofwaardig is dat niet maar zeg maar 's nee tegen een kerstkransje...:-)

zaterdag 23 januari 2016

Einde oefening

Heel even kwam de vraag naar boven of we de leerlingen toch nog niet een tweede kans moesten geven om een keer de digitale leerroute rekenen te doen. Ik heb er 3 seconden over nagedacht en geweigerd. Ik ben gekke henkie niet. Ik heb de mogelijkheid aangeboden. Graag of niet. Als je moet gaan leuren met je spullen dan kan je beter op de markt gaan staan. Dan verdien je er misschien nog iets aan.

Achteraf is het wel begrijpelijk dat je (ondanks alles) iets wat lijkt te werken wilt behouden. Dat wiskundeleraar.nl was ooit een handig instrument op de lerarenopleiding wiskunde. Ik heb geprobeerd daarvan de stoffelijke resten in te zetten op het HML. Dat was best leuk (misschien) maar niet leuk genoeg.

Uiteindelijk moet je (hoe treurig dat misschien ook is) stoppen met dingen waarvan niet helemaal meer weet voor welk probleem dat een oplossing was. In zo'n geval moet je er mee stoppen en iets nieuws verzinnen. Je kunt niet aan een dood paard blijven trekken en denken dat ie weer gaat lopen.

Al met al kan je er natuurlijk veel van leren. Voorlopig houd ik het op de stelling: doe niet iets voor niets waar anderen voor betaald worden.

Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid dat je toch gelijk hebt maar dat niemand echt begrijpt waar je mee bezig bent. Misschien moet je dat dan ook zo maar houden. Ik heb gelijk.

Vaarwel wiskundeleraar.nl 't was leuk maar nu ben je dood...:-)

PS
De website blijft nog wel in de lucht, maar alleen voor de dingen die ik zo nodig heb in en rond mijn lessen. Meer een soort teletekst dan een interactieve website, gebruikers, prompte feedback, ...

Theater

"Good teaching is one-fourth preparation and three-fourths theater."
Gail Godwin

donderdag 21 januari 2016

Ik ben gekke henkie niet...

Week 6

p2098img1.gif

In de getekende ruit past preciés een gelijkzijdige driehoek. De zijden van de gelijkzijdige driehoek zijn even lang als de zijden van de ruit. Bereken \(\alpha\)

zondag 17 januari 2016

Het einde is nabij

Het einde? Het einde van wiskundeleraar.nl. ’t Was ooit het (gedroomde) middelpunt van de lerarenopleiding wiskunde. Ik heb nog geprobeerd de website in te zetten op ’t HML maar ’t heeft geen zin. Ik stop er mee. Ik gebruik ’t nog wel als presentatietool, werkomgeving, verzamelpunt van informatie voor mijn lessen maar dan vooral voor mezelf, maar verder moet het maar afgelopen zijn.

 ’t Was leuk maar ’t is een rudimentair overblijfsel zonder overlevingskansen. Dus geen rekenlessen meer, geen wiskunde & konijnen en geen inlog meer!
Mooi:-)

woensdag 13 januari 2016

Kernbegrippen

"Het vak wiskunde heeft (anders dan de andere bètavakken) een hiërarchische opbouw met een aantal kernconcepten die voor honderd procent beheerst moeten worden voor je ermee verder kunt. De kennis die bij deze kernconcepten hoort, moet een leerling voortdurend paraat hebben. Is dat niet het geval, dan stort het bouwwerk in."
Jan van de Craats

Jammer

maandag 11 januari 2016

Just for fun

\( \eqalign{ & \left( {x - 2} \right)^2 - 1 = \frac{2} {{\left( {x - 2} \right)^2 }} \cr & \left( {\left( {x - 2} \right)^2 } \right)^2 - \left( {x - 2} \right)^2 = 2 \cr & \left( {\left( {x - 2} \right)^2 } \right)^2 - \left( {x - 2} \right)^2 - 2 = 0 \cr & \left( {\left( {x - 2} \right)^2 - 2} \right)\left( {\left( {x - 2} \right)^2 + 1} \right) = 0 \cr & \left( {x - 2} \right)^2 - 2 = 0 \vee \left( {x - 2} \right)^2 + 1 = 0 \cr & \left( {x - 2} \right)^2 = 2 \vee \left( {x - 2} \right)^2 = - 1\,\,(k.n.) \cr & x - 2 = - \sqrt 2 \vee x - 2 = \sqrt 2 \cr & x = 2 - \sqrt 2 \vee x = 2 + \sqrt 2 \cr} \)

zaterdag 9 januari 2016

Week 5

Als je bij de helft van een getal \(\frac{2}{3}\) van dit getal optelt, dan bekom je 35 minder dan het dubbele van dit getal. Welk getal is dit?

Week 4

De moeder is 27 jaar ouder dan de dochter. Over 5 jaar zal zij viermaal zo oud zijn als haar dochter. Hoe oud zijn ze nu?

maandag 4 januari 2016

Ik doe ook niks

't Zou leuk zijn als met terugwerkende kracht alle te veel gewerkte uren van de afgelopen 26 jaar zouden worden uitbetaald...:-)

zondag 3 januari 2016

2016

Een heel gelukkig \(3^3+4^3+5^3+6^3+7^3+8^3+9^3\) gewenst...:-)