woensdag 22 november 2017

Klopt dat wel?


"Let op! In sommige boeken worden linksscheef en rechtsscheef precies andersom gebruikt. Voor de vragen die je hier maakt gebruiken we echter altijd wat hier in de theorie staat."

q12250img9.gif 

rechts-scheve verdeling
  • het gemiddelde en de mediaan liggen rechts van de top
  • de staart rechts zorgt voor een relatief grote standaardafwijking
Een asymmetrische of scheve verdeling wordt rechtsscheef genoemd als de hogere waarden in de verdeling oververtegenwoordigd zijn t.o.v. een symmetrische verdeling. De staart van de verdeling ligt dan naar rechts.