vrijdag 29 december 2023

Waar komen de antwoorden vandaan?

Ik vroeg me af waar de antwoorden van Vraag over sommatie vandaan komen. Antwoord A is onmogelijk, antwoord D is gewoon fout en antwoord C is niet echt een antwoord, maar misschien wel een idee. Antwoord B bestaat uit twee delen. Het tweede deel komt misschien van:
Vandaar...:-)

zondag 17 december 2023

Van cirkel naar parabool [2]

"Een algebraiche parametervoorstelling van een cirkel kan worden opgesteld door een lijn met richtingscoëfficient t te laten draaien om de ‘zuidpool’ van de cirkel en het tweede snijpunt uit te drukken in t."

zaterdag 16 december 2023

Een leven lang leren

Ik heb de afgelopen 30 jaar wel iets opgestoken. De resten daarvan zijn te vinden op Wiskunde leren en Wiskunde leren maar Wiskunde leren is een fractal is wel de mooiste ontdekking...😀- hoe moeilijk kan het zijn?

donderdag 14 december 2023

Touwtje

Je hebt een touwtje van 1 meter lengte. Dit touwtje leg je tegen een muur, op zo'n manier dat het touwtje drie zijden van een rechthoek vormt en de muur de vierde zijde. Hoe moet je het touwtje leggen zodat de oppervlakte van de rechthoek maximaal is? Dat lijkt op:Maak een tekening:

Neem de hoogte h in cm dan is de oppervlakte gelijk aan O=h(100-2h). Dat is een bergparbool met h=25 als symmetrieas. De grootst mogelijk oppervlakte is 1250 cm² bij h=25.

maandag 13 november 2023

Exponentiele functies

Zoiets als Exponentiele functies kan natuurlijk prima zonder grafische rekenmachine. Anders blijf je toch maar hopen dat het goed gaat...:-)

\( \eqalign{ & C(t) = e^{ - t} - e^{ - 3t} \cr & C'(t) = - e^{ - t} + 3e^{ - 3t} \cr & - e^{ - t} + 3e^{ - 3t} = 0 \cr & - e^{ - t} (1 - 3e^{ - 2t} ) = 0 \cr & 1 - 3e^{ - 2t} = 0 \cr & 3e^{ - 2t} = 1 \cr & e^{ - 2t} = 3^{ - 1} \cr & - 2t = - \ln \left( 3 \right) \cr & t = \frac{1} {2}\ln (3) \cr & C''(t) = e^{ - t} - 9e^{ - 3t} \cr & e^{ - t} - 9e^{ - 3t} = 0 \cr & e^{ - t} (1 - 9e^{ - 2t} ) = 0 \cr & 1 - 9e^{ - 2t} = 0 \cr & 9e^{ - 2t} = 1 \cr & e^{ - 2t} = 9^{ - 1} \cr & - 2t = - 2\ln (3) \cr & t = \ln (3) \cr} \)

Zonder toelichting...:-)

zaterdag 21 oktober 2023

Pythagoras

\( \eqalign{ & Gegeven:n\,\,en\,\,n + 2 \cr & \frac{1} {n} + \frac{1} {{n + 2}} = \frac{{2n + 2}} {{n^2 + 2n}} \cr & (2n + 2)^2 + \left( {n^2 + 2n} \right)^2 = \left( {n^2 + 2n + 2} \right)^2 \cr & Voorbeeld: \cr & Neem\,\,\,n = 1 \cr & 1 + \frac{1} {3} = \frac{4} {3} \cr & 4^2 + 3^2 = 5^2 \cr} \)