dinsdag 29 augustus 2017

Alles klaar:-)

PERIODE 4 HAVO wiskunde A 4 HAVO wiskunde B ACTIVITEIT GEKOPPELD
1 Toets 1
4 oktober 2017
Toets1
3 oktober 2017
Instroommodule DWO Instroommodule DWO
2
Toets 2
Toets 2
Excelopdracht DWO opdrachten
3 Toets 3 Toets 3
Rekentoets B PO probleemaanpak
4 Toets 4 Toets 4
PO statistiek PO transformaties