maandag 8 oktober 2018

Opgave

Programmeren voor dummies (2)

function kapIPv6(ip)
    dim s
    iF ip<>"" AND InStr(ip,":")>0 Then
        s=Replace(ip,":","|",1,3)
        s=Left(s,Instr(s,":")-1)
        s=Replace(s,"|",":",1,3)
        kapIPv6=s
    else
        kapIPv6=""
    end if
end function

zondag 7 oktober 2018

Programmeren voor dummies

Function RemoveNumber(s)
     s=replace(s,"0. ","")
     s=replace(s,"1. ","")
     s=replace(s,"2. ","")
     s=replace(s,"3. ","")
     s=replace(s,"4. ","")
     s=replace(s,"5. ","")
     s=replace(s,"6. ","")
     s=replace(s,"7. ","")
     s=replace(s,"8. ","")
     s=replace(s,"9. ","")
     s=replace(s,"A. ","")
     s=replace(s,"B. ","")
     s=replace(s,"C. ","")
     s=replace(s,"D. ","")
     s=replace(s,"E. ","")
     s=replace(s,"F. ","")
     s=replace(s,"G. ","")
     s=replace(s,"H. ","")
     s=replace(s,"I. ","")
     s=replace(s,"J. ","")
     s=replace(s,"K. ","")
     s=replace(s,"L. ","")
     s=replace(s,"M. ","")
     s=replace(s,"N. ","")
     s=replace(s,"O. ","")
     s=replace(s,"P. ","")
     s=replace(s,"Q. ","")
     s=replace(s,"R. ","")
     s=replace(s,"S. ","")
     s=replace(s,"T. ","")
     s=replace(s,"U. ","")
     s=replace(s,"V. ","")
     s=replace(s,"W. ","")
     s=replace(s,"X. ","")
     s=replace(s,"Y. ","")
     s=replace(s,"Z. ","")
     RemoveNumber=s
End Function