zondag 7 december 2014

Week 18 en 19

Week 18


Gegeven is een rechthoekige driehoek ABC, met ingeschreven cirkel met straal r=6 en een rechthoekszijde van 16.
  • Bereken de lengte van de schuine zijde.


Week 19


q11093img7.gif

Gegeven is de balk ABCD.EFGH met AB=4, BC=4 en CG=6. Op AE ligt het punt P zodat AP=2. Op het midden van AB ligt Q.
  • Construeer de doorsnede van het vlak PQG met de balk.