maandag 5 april 2021

Lesbrief de normale verdeling

Inhoudsopgave 

 • Inhoudsopgave
 • Hoofdstuk 1 – de normale verdeling
  • De standaard normale verdeling
  • Van normaal naar standaardnormaal
  • Met de grafische rekenmachine
  • Oefeningen
  • Uitwerkingen van de oefeningen
 • Hoofdstuk 2 – meer over de normale verdeling
  • Normaal waarschijnlijkheidspapier
  • Centrale limietstelling
  • Benaderen binomiale verdeling
  • Continuïteitscorrectie
  • Oefeningen
  • Uitwerkingen van de oefeningen
 • Hoofdstuk 3 – de n-wet
  • De som van n onafhankelijke stochasten
  • Het gemiddelde van n onafhankelijk stochasten
  • Oefeningen
  • Uitwerkingen van de oefeningen
 • Hoofdstuk 4 – experiment
  • Einde
 • Tabel normale verdeling
 • Inhoudsopgave compleet 

 Lesbrieven