zondag 5 april 2020

Hoeken berekenen in een regelmatige vierzijdige piramide

Teken een regelmatige vierzijdige piramide T ABCD met hoogte 4 en ribbe grondvlak 4, xas//AD en y as//AB. Neem als oorsprong het snijpunt AC en BD. P is het midden van AT.


  1. Bereken de hoek van DP en de vlakken ACT en BDT.
  2. Bereken de hoek van de vlakken ABT en ADT.