maandag 31 maart 2014

Begrip en inzicht

Een opgave uit het SE voor HAVO 4 wiskunde B:

\(
\Large x(x^2 - 3)(x^3 + 2) = 0
\)

In 'het kader' van hogeremachtsvergelijkingen. Het is een soort geval van 'Als A·B=0 dan A=0 of B=0'. Je mag verwachten dat dit 'inzicht' inmiddels is doorgedrongen in HAVO 4.

In de herkansing stond deze opgave:

\(
\Large \left( {x^2 - 4} \right)\left( {x^2 - 2} \right) = 3
\)

Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen wat sommige leerlingen (bijvoorbeeld met een reproducerende leerhouding) dan gaan doen. Af en toe ben ik echt gemeen ergens, maar 't is voor een goede zaak...:-)

Waarmee ik maar wil zeggen dat je, naast kennis en vaardigheden, altijd moet proberen te begrijpen waar je mee bezig bent. Dat zou ik ook wel willen:-)