zondag 9 maart 2014

Zonder herhaling...

Tien vragen kiezen uit een verzameling van meer dan 150 vragen, zonder herhaling? Dat is dan ook weer opgelost:
function KenOpgavenToe(UserID)
  dim vraagnummer, opgavenummer, error
  FOR vraagnummer=1 to 10
    opgavenummer=GeefOpgaveRandom(8376)
    WHILE StaatInDeLijst(UserID, opgavenummer)
      opgavenummer=GeefOpgaveRandom(8376)
    WEND 
    error=ZetOpdrachtInDatabase(UserID, vraagnummer, opgavenummer)
  NEXT
end function
't Is altijd belangrijk dat je zorgt dat het 'eindig' is, zullen we maar zeggen...:-)