zaterdag 5 oktober 2013

Probleem van de week 2

q1229img1.gif

In de tekening hierboven geldt: ABC is een rechthoekige driehoek met C als de rechte hoek. De lijnstukken AD, DF, FE, EC en CB zijn allemaal even lang.

Bereken ÐA in graden nauwkeurig.