zaterdag 5 oktober 2013

Probleem van de week 1

Het probleem: Hiernaast zie je een vierkant blaadje ABCD van 8 bij 8 cm. Eén hoekpunt van het blaadje is op zo'n manier over het blaadje heen gevouwen dat D precies in het midden van AB ligt.


  • Bereken de lengte van PR.