donderdag 13 februari 2020

Uit de archieven gevist

Het doel van wiskundeonderwijs is wiskunde leren. Dat moet ook zo zijn en dat moet zeker zo blijven. Al die vakoverstijgende vaardigheden zijn belangrijk maar ons vak maar het is een voertuig en een middel, maar het draait om de content. Ik hou vast aan de vaardigheden voor mijn vak:
  1. Getallen en rekenen
  2. Functies, grafieken en verbanden
  3. Formules en vergelijkingen
  4. Meetkunde
  5. Statistiek en kans
  6. Taal van de wiskunde
  7. Redeneren en bewijzen
  8. Probleemaanpak
Dat is gebaseerd op de kerndoelen basisvorming en eindexameneisen en op een aantal jaren ervaring…:-). Dat is wat wij doen.:-)