zaterdag 1 juni 2013

Opgave 15

Opgave 15 van het eindexamen HAVO wiskunde B van 2013:

De functie \(f\) is gegeven door \(f(x) = {}^3\log (4x + 3)\).
  • Bereken de helling van de grafiek van \(f\) in het punt met x-co├Ârdinaat 1. Rond je antwoord af op twee decimalen.
Aansluitend aan het examen riepen leerlingen al: 'de afgeleide van de logfunctie hebben we niet gehad toch?'. Dat klopt, maar in dit geval kan je met je GR wel de helling in een punt benaderen. Er staat immers 'bereken' en de aanwijzing 'rond je antwoord af op twee decimalen' zou je op een idee kunnen brengen.

Wel jammer. Gemiddeld hebben de leerlingen 0,9 punt van de 3 punten gescoord. Leermoment. Ik heb relatief weinig aandacht besteed aan het gebruik van de GR bij de afgeleide. We hebben 't wel gedaan, maar dat was hoofdstuk 2 en dat is dan wel lang geleden...
Kunnen ze gewoon een keer punten verdienen met het intoetsen van knoppen...:-(