vrijdag 5 januari 2024

Twee ladders

Uit WisFaq:


je hebt 2 muren met een onbekende ruimte ertussen... nu zijn er 2 planken die elkaar snijden namelijk plank AC en plank BD het einde van plank AC raakt de tegenoverstaande muur op een hoogte van 4 meter en het einde de plank BD raakt de tegenoverstaande muur op een hoogte van 7 meter de vraag is nu op welke hoogte snijden de planken elkaar?


Op basis van het antwoord eerst maar 's een tekening:

Met AD=7 en BC=4 wat is dan de lengte van PQ?

Uitwerking

"Gebruik daartoe de gelijkvormigheid van de driehoeken APQ en ABC enerzijds en de gelijkvormigheid van de driehoeken PBQ en DAB anderzijds"

Dat geeft:


Dat is dan de #optischevergelijking en dan is het niet moelijk om de hoogte van het snijpunt van de planken te berekenen.