donderdag 14 december 2023

Touwtje

Je hebt een touwtje van 1 meter lengte. Dit touwtje leg je tegen een muur, op zo'n manier dat het touwtje drie zijden van een rechthoek vormt en de muur de vierde zijde. Hoe moet je het touwtje leggen zodat de oppervlakte van de rechthoek maximaal is? Dat lijkt op:Maak een tekening:

Neem de hoogte h in cm dan is de oppervlakte gelijk aan O=h(100-2h). Dat is een bergparbool met h=25 als symmetrieas. De grootst mogelijk oppervlakte is 1250 cm² bij h=25.