maandag 6 december 2021

Logaritmische standaardfunctie

Volgens mij is de logaritmische standaardfunctie gegeven door:

\( f(x) = a + b \ln (x - c) \)

Dat zou voldoende moeten zijn om bij twee gegeven punten een functievoorschrift op te stellen. Daar houd ik het voorlopig maar even op.👅

\( \eqalign{f(x) = 2 + \frac{1} {{\ln (4)}}\ln (x + 2)} \)