zondag 2 mei 2021

Stel een passend functievoorschrift op (2)

 Uit HAVO wiskunde B hoofdstuk 14:

q14705img1.gif

Dat is een mooi idee. De vraag wordt geleid en leidt uiteindelijk tot:

q14705img2.gif

Dat is (op zich) prima, maar in het licht van de gekozen didactiek ligt de formule voor de sinus niet helemaal voor de hand. Als je voor c de waarde kiest waar bij de grafiek stijgend door de evenwichtsstand gaat dan zou ik geneigd zijn het punt \((1\frac{3}{4}\pi,0)\) te nemen:

q14705img3.gif

De vraag is nu: zou het programma dat goed vinden?👅

HAVO wiskunde B hoofdstuk 14 - Test jezetf 4