donderdag 14 mei 2020

Een assenvergelijking van het vlak V


  • Wat is de vergelijking voor vlak V met de punten E, P en Q?


\( \eqalign{ & V:(8,0,0),(0,4,0)\,\,\,en\,\,\,(0,0, - 8) \cr & V:\frac{x} {8} + \frac{y} {4} + \frac{z} {{ - 8}} = 1 \cr & V:x + 2y - z = 8 \cr} \)