vrijdag 17 mei 2019

VWO 4 wiskunde B

Gegeven de functie \( f_p \left( x \right) = x^3 + \frac{3} {4}px^2 \).
  1. Voor welke \(q\) heeft \(f_{-4}(x)=q\) géén/precies één/precies twee/precies 3 oplossingen?
  2. Voor welke \(p\) heeft \(f_p(x)\) precies twee toppen?
  3. De lijn \(k:y=24x+b\) raakt de grafiek van \(f_p\) in het punt met \(x_A=2\). Bereken \(p\) en \(b\).
  4. Stel een formule op van de kromme waarop alle toppen van de grafiek van \(f_p\) liggen.