zondag 18 februari 2018

Week 9


ABCDE is een regelmatige vijfhoek met middelpunt M waarbij |AP| = \(\frac{1}{4}\)|AB| en |BN| = \(\frac{1}{3}\)|BC|.
  • Wat is de verhouding van de gearceerde oppervlakte tot de totale oppervlakte van de vijfhoek?
JWO 2007 Tweede ronde, Probleem 23 Vlaamse Wiskunde Olympiade