zondag 31 augustus 2014

Grafische rekenmachine

"Tijdens de centrale examens wiskunde A, B en C van 2016 dient het geheugen van de grafische rekenmachine te zijn geblokkeerd door een examenstand, dan wel te zijn gewist door een ‘reset’ van de gehele machine."
bron

Maar wat zou dat zijn? Examenstand? Reset? Fabrieksinstellingen? Alles leeg?