zondag 11 oktober 2015

Week 36

In een getal van twee cijfers is het cijfer van de eenheden vier meer dan het cijfer van de tientallen. Een tweede getal wordt verkregen door in het eerste getal de cijfers te verwisselen. Het product van deze twee getallen is gelijk aan 5605.
  • Bepaal die getallen.