donderdag 30 juli 2015

Newton's Method Interactive Graph

De methode van Newton-Raphson, ook bekend als de methode van Newton, is een numeriek algoritme om de nulpunten van een functie te bepalen. Je kunt dit gebruiken voor functies die differentieerbaar zijn en waarvan de afgeleide bekend is.

newtoninteractive
dirispasleuk
ookleuk