zaterdag 4 januari 2014

Merkwaardig:-)

't Is leuk bedacht, maar 't klopt niet:Maar hoeveel is 25² dan meer dan 9² + 16² ? Dat moet wel 2 · 9 · 16 = 288 zijn...
9² + 16² = 25² - 2·9·16 = 625 - 288 = 377
Wat zou daar nu achter zitten?