zondag 21 april 2013

Doorsneden wiskunde B

Dit is wel de moeilijkste opgave uit een proef van de derde klas sinds 1989:Het punt Q ligt op CD. Het punt S ligt op AC. Het vlak BFPQ snijdt \(\Delta\)ACP in de lijn PS.
  • Bereken de lengte van PS op 1 decimaal nauwkeurig.
  • Bereken \(\angle\)BSP op hele graden nauwkeurig.
Uitwerking
  • ...