donderdag 7 februari 2013

Het twintigtallig stelsel van de Maya's

Eén van de opdachten uit 'wiskunde & konijnen':

In het plaatje hieronder staat een optelling van twee getallen die uit 4 cijfers bestaan.

q7924img4.gif

Welke getallen in het tientallig stelsel worden hier opgeteld en wat is de uitkomst?