vrijdag 28 december 2012

Uit de wiskast geplukt...

Stelling van Thales
Als een punt P op een cirkel c ligt met middellijn AB, dan is hoek ∠APB = 90º.
q7322img9.gif
Gegeven
Cirkel c met middelpunt M op middellijn AB, dus: MA=MP=MB

Te bewijzen
∠APB = 90º
  • Geef het bewijs.