donderdag 21 januari 2016

Week 6

p2098img1.gif

In de getekende ruit past preciés een gelijkzijdige driehoek. De zijden van de gelijkzijdige driehoek zijn even lang als de zijden van de ruit. Bereken \(\alpha\)