woensdag 13 januari 2016

Kernbegrippen

"Het vak wiskunde heeft (anders dan de andere bètavakken) een hiërarchische opbouw met een aantal kernconcepten die voor honderd procent beheerst moeten worden voor je ermee verder kunt. De kennis die bij deze kernconcepten hoort, moet een leerling voortdurend paraat hebben. Is dat niet het geval, dan stort het bouwwerk in."
Jan van de Craats