woensdag 17 oktober 2018

Vaardigheden

Uit mijn CV:
 • Auteur docentenboeken Netwerk
 • Voormalig systeembeheerder
 • Websitebeheerder
 • Voormalig eindredacteur van Stepnet
 • Bedenker, maker en moderator van WisFaq
 • Muzikant
 • Voormalig lerarenopleider
 • Lesmateriaal ontwikkeld voor de lerarenopleiding
  o De grafische rekenmachine
  o Taal van de wiskunde
  o Analyse+
  o Statistiek en Kansrekening
  o Wiskunde en Leergebieden
  o Vakproject wiskunde en ICT
  o Internet en wiskundeonderwijs
 • Weblogger en Twitter
 Maar daar kan je op school natuurlijk niets mee.:-)

q12003img1.gif

maandag 8 oktober 2018

Opgave


Programmeren voor dummies (2)

function kapIPv6(ip)
    dim s
    iF ip<>"" AND InStr(ip,":")>0 Then
        s=Replace(ip,":","|",1,3)
        s=Left(s,Instr(s,":")-1)
        s=Replace(s,"|",":",1,3)
        kapIPv6=s
    else
        kapIPv6=""
    end if
end function

zondag 7 oktober 2018

Programmeren voor dummies

Function RemoveNumber(s)
     s=replace(s,"0. ","")
     s=replace(s,"1. ","")
     s=replace(s,"2. ","")
     s=replace(s,"3. ","")
     s=replace(s,"4. ","")
     s=replace(s,"5. ","")
     s=replace(s,"6. ","")
     s=replace(s,"7. ","")
     s=replace(s,"8. ","")
     s=replace(s,"9. ","")
     s=replace(s,"A. ","")
     s=replace(s,"B. ","")
     s=replace(s,"C. ","")
     s=replace(s,"D. ","")
     s=replace(s,"E. ","")
     s=replace(s,"F. ","")
     RemoveNumber=s
End Function

woensdag 3 oktober 2018

donderdag 27 september 2018

Het arbeidsdeskundig onderzoek

Vier vragen die worden beantwoord in dit onderzoek zijn:
 1. Kan de werknemer terug naar het eigen werk?
 2. Als dat niet kan, zijn er aanpassingen mogelijk in het eigen werk zodat de werknemer alsnog terug kan?
 3. Als dat niet het geval is, wordt er gekeken naar ander werk bij de eigen werkgever.
 4. En mocht er ook daar niet geschikte arbeid zijn, moet er gezocht worden naar werk buiten de eigen werkgever (het zogenoemde tweede spoor).

Bezemklas

In het kader van hulp voor wiskunde en het achterstallig onderhoud.

Opzet en werkwijze

 • Voorbereiden op je SE.
 • Extra uitleg en praktische tips.
 • Vragen stellen.
 • Samen opgaven en examenopgaven maken.
 • Examentraining.
 • Individuele bijles of in kleine groepjes (maximaal 4 leerlingen).
 • Samenvattingen, uitwerkingen en checklists.
 • Oefenen in de digitale wiskundeomgeving.
 • Online ondersteuning.

Samenvatting en checklists voor SE1


Rooster voor hulp


Handige hulpjes


 

woensdag 19 september 2018

De geschiedenis van het meetkundeonderwijs

Piepers jassen en een beslagje maken voor de scampi's... daarna verder met de #geschiedenis van het #meetkundeonderwijs - want dat moet ook nog... Dat is nog wel interessant ook ergens...:-)

zondag 16 september 2018

Tips en truuks...

Puzzel

 •  Welk deel van het vierkant is gekleurd?

vrijdag 14 september 2018

Klas 3

Het was enigszins een verrassing maar we gebruiken in de derde klas dit jaar nog even Getal en Ruimte. De samenvattingen en checklists op wiskundeleraar kunnen dus nog een jaartje meer. Dat is dan wel weer aardig...:-)Dat is dan gratis maar niet voor niets...:-)

zaterdag 8 september 2018

WisFaq

Lerarentekort

Je ziet het gebeuren... Wij willen geen coach zijn wij zijn leraren... toch doen... wij willen geen groepen van 60-90... maar toch doen... Maar we willen ook geen #lerarentekort - in dat geval... maak een keus... zo niet... ga dan iets nuttigs doen... vuilnis ophalen of zo....:-)

vrijdag 7 september 2018

Week 36

Deze week ben ik op school op therapeutisch basis begonnen. Ik ben maar 's niet naar school gegaan. De medische complicaties waren deze week nog een beetje te erg. Met fysio (2x), bedrijfarts en een behandeling in het WestEinde was de week ook wel weer goed gevuld. Volgende week een nieuwe kans...:-)

Voor school heb ik inmiddels NumWorks klaar gezet voor 4 en 5 HAVO wiskunde A en B. Dat was nog een werkje. Hoe deed ik dat ook alweer?  Maar dat is inmiddels wel gelukt. Volgens mij gaan we de instroommodules doen zoals ik die vorig jaar van plan was. Dat is mooi. Voor de rest van de dingen moeten we nog overleggen. Ik heb voor mijn collega's inmiddels ook de toetsen van 2016-2017 en 2017-2018 verzameld. Dat kan ze nog richting geven... en mogelijk een hoop werk besparen.

De studie heb ik nog maar even een weekje uitgesteld. Ik moet eerst maar weer in goede doen zijn. Maar ik ga er vanuit dat het daarmee wel goed komt. De opleiding heeft het steeds over allerlei maniern waarop je die studie kan volgen  dus dat zullen we dan nog 's zien. De wiskundevakken zou ik in principe toch zelfstandig moeten kunnen doen.

't Weekend staat voor de deur... dus vandaag doen we rustig aan.:-)

Numworks docenten

maandag 30 juli 2018

zaterdag 28 juli 2018

Nikolay Bogdanov-Belsky

In 1895, Nikolay Bogdanov-Belsky painted the famous: "Mental Arithmetic. In the Public School of S. Rachinsky." The problem on the blackboard is (10²+11²+12²+13²+14²)/365, can you find a way to solve it with mental arithmetic?

\( \eqalign{ & \frac{{10^2 + 11^2 + 12^2 + 13^2 + 14^2 }} {{365}} = \cr & \frac{{10^2 + \left( {10 + 1} \right)^2 + (10 + 2)^2 + (10 + 3)^2 + (10 + 4)^2 }} {{365}} = \cr & \frac{{5 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 4 \cdot 10 + 6 \cdot 10 + 8 \cdot 10 + 1 + 4 + 9 + 16}} {{365}} = \cr & \frac{{500 + 200 + 30}} {{365}} = \cr & \frac{{730}} {{365}} = 2 \cr} \)

woensdag 18 juli 2018

Week 34

q14197img7.gif

This is the end...

Met ingang van 18-7-2018 stop ik definitief met de weekpuzzels. 't Was leuk maar de koek is op...:-)

zondag 15 juli 2018

Week 32

q14197img5.gif
ABCD is een vierkant met AE de deellijn van de hoek BAF.
 • Bereken de lengte van AF.

Week 33

q14197img6.gif

woensdag 27 juni 2018

Week 31

Iemand heeft een rechthoekig stuk zink, 80 cm breed. Hij wil daarvan een goot maken met rechthoekige doorsnede.

q14229img3.gif

 • Ga na, wanneer de goot een zo groot mogelijke doorsnede heeft.

donderdag 21 juni 2018

maandag 18 juni 2018

Ook leuk:-)Het berekenen van de snijpunten:

 \(
\eqalign{
  & \cos (x) = \cos (2x - 1)  \cr
  & x = 2x - 1 + k \cdot 2\pi  \vee x =  - (2x - 1) + k \cdot 2\pi   \cr
  &  - x =  - 1 + k \cdot 2\pi  \vee x =  - 2x + 1 + k \cdot 2\pi   \cr
  & x = 1 + k \cdot 2\pi  \vee 3x = 1 + k \cdot 2\pi   \cr
  & x = 1 + k \cdot 2\pi  \vee x = \frac{1}
{3} + k \cdot \frac{2}
{3}\pi  \cr}
\)

Dat zou zo maar kunnen...:-)

zaterdag 16 juni 2018

Grafieken en zo...

Maar wat is wat?

\( \eqalign{ & f(x) = (x - 2)^3 - 3 \cr & g(x) = f\left( {\frac{1} {2}x + 2} \right) \cr & h(x) = g(x) - f(x) \cr & i(x) = h'(x) \cr} \)

Om maar 's wat te noemen...:-)

zaterdag 2 juni 2018

In de driehoek van Pascal

In de driehoek van Pascal:

 \( \begin{array}{l} \left( {\begin{array}{*{20}c} n \\ k \\ \end{array}} \right) + 2 \cdot \left( {\begin{array}{*{20}c} n \\ {k - 1} \\ \end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}c} n \\ {k - 2} \\ \end{array}} \right) = \\ \left( {\begin{array}{*{20}c} n \\ {k - 2} \\ \end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}c} n \\ {k - 1} \\ \end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}c} n \\ {k - 1} \\ \end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}c} n \\ k \\ \end{array}} \right) = \\ \left( {\begin{array}{*{20}c} {n + 1} \\ {k - 1} \\ \end{array}} \right) + \left( {\begin{array}{*{20}c} {n + 1} \\ k \\ \end{array}} \right) = \\ \left( {\begin{array}{*{20}c} {n + 2} \\ k \\ \end{array}} \right) \\ \end{array} \)

dinsdag 29 mei 2018

zaterdag 19 mei 2018

Aansluiting hoger onderwijs

Een aantal jaren geleden was er in het kader van aansluitproblemen toch wel een soort notie wat er zou moeten gebeuren. In het verslag van de bijeenkomst VO-HO aansluiting wiskunde 23 april 2007 kwam ik een 'wensenlijstje' tegen met ‘wat studenten wiskunde zouden moeten beheersen’:
 • redeneren
 • notaties kunnen lezen en schrijven
 • gevoel voor abstractie
 • een bepaalde werk- en studiehouding
Afbreken en dan weer opbouwen. Het blijft modderen met dat kind en het badwater. Nadruk op bepaalde vaardigheden leidt onherroepelijk tot een tekort op een ander gebied. Dat is niet handig, want zo schiet het natuurlijk op. Uiteindelijk blijft wel iedereen lekker bezig. Meer aandacht voor 'spelling' en 'rekenen' is leuk maar niet als dat dan weer ten koste gaat van iets anders.

Vroeger...:-)

q14229img1.gif q14229img2.gif

donderdag 17 mei 2018

De examensyllabi

"Volgens LAKS hadden leerlingen veel onduidelijkheid voor zichzelf kunnen voorkomen door de examensyllabi vooraf goed te lezen."
bron

- eh... dat is een docententaak en leg het een 't ander uit misschien?:-)
Of... zet het op je website...:-) wiskundeleraar.nl/page3ict.asp?n… #wiskundeB #HAVO - kan nog net....:-)
Of nog mooier expliciteer alles wat leerlingen moeten kennen, kunnen en begrijpen... #begripeninzicht zie bijvoorbeeld wiskundeleraar.nl/paGe3ict.asp?n…
Zie ook wiskundeleraar.nl/paGe3ict.asp?n… voor HAVO wiskunde A
...ook buitengewoon handig bij proeven en schoolexamens... #iknoemmaarswatwoensdag 16 mei 2018

Wiskundeleraar met beveiligde verbinding

 
 •     Veilige hosting via https
 •     1 SSL certificaat
 •     4 weken back-up plan
 •     10 GB webruimte
 •     5 GB e-mailruimte
 •     20 GB dataverkeer
 •     1 FTP-gebruiker
 •     1 MySQL-database
 •     1 mailinglijst
 •     DNS-beheer 
Veilige hosting

dinsdag 8 mei 2018

donderdag 3 mei 2018

Week 30

q14197img4.gif

In een kamer zijn acht lampen die onafhankelijk van elkaar aan en uit kunnen worden geschakeld.
 • Hoeveel verschillende mogelijkheden zijn er om minstens vijf lampen aan te doen?

Week 29

q14197img3.gif

25 leerlingen gaan met drie busjes naar een excursie. In het eerste en tweede busje kunnen negen leerlingen, in het derde kunnen zeven leerlingen mee.
 • Op hoeveel manieren kun je de leerlingen in groepen van negen, negen en zeven verdelen?

woensdag 2 mei 2018

Week 28

q14197img2.gif

Bij een familiefeest op nieuwjaarsdag zijn er vijf koppels aanwezig.
 • Hoeveel mogelijkheden zijn er indien elke vrouw naast haar man wil zitten aan een ronde tafel ?

Week 27

q14197img2.gif

Er zijn 9 mensen die een rondetafel-conferentie houden.
 • Op hoeveel verschillende manieren kunnen zij zich om de ronde tafel schikken? Twee schikkingen waarbij iedere persoon dezelfde buren heeft worden niet als verschillend gezien.

dinsdag 1 mei 2018

Week 26

In een bepaalde stad zijn er twee taxibedrijven. Het ene heeft groene taxi's, het andere blauwe. 75% van de taxi's zijn blauw, de overige 25% zijn groen.

Op een nacht raakt een taxi betrokken in een ongeluk en pleegt vluchtmisdrijf. Er was een getuige die beweert dat de taxi groen was. Het gerecht onderzoekt het zicht van de getuige, gezien de duisternis op het ogenblik van het ongeluk.

Ze stellen vast dat de getuige in 80% van de gevallen de juiste kleur ziet, maar zich in 20% van de gevallen vergist.
 • Wat is de kans dat de taxi die in het ongeluk betrokken was inderdaad groen was, gegeven het feit dat de getuige 'groen' zei?

donderdag 26 april 2018

Publicatie: Wie zijn de leraren van morgen?

"Hieruit blijkt dat maar liefst veertig procent van de Nederlandse beroepsbevolking wel degelijk interesse heeft in werken in het onderwijs, maar dat hun beeldvorming erover een stuk negatiever is ten opzichte van mensen die al voor de klas staan."

"Als obstakels worden genoegd: de hoge werkdruk, veel extra en onbetaalde werkzaamheden, lastige ouders, een slecht salaris en de tijd en moeite die het
kost om een lesbevoegdheid te halen."
Wat zou volgens jou een goede manier zijn om meer mensen vanuit de beroepsbevolking het onderwijs in te krijgen?

vrijdag 20 april 2018

Week 25

q14084img9.gif

Gegeven de balk \(ABCD.EFGH\) met \(AB=2\), \(BC=2\) en \(AE=4\). \(P\) ligt op het midden van \(AB\), \(Q\) ligt op het midden van \(BC\) en \(R\) ligt op het midden van \(GH\).
 • Bereken de oppervlakte van \(\Delta PQR\)

dinsdag 17 april 2018

Week 24

q14084img8.gif 
 • Bereken exact de lengte van OB.

donderdag 12 april 2018

Tips en truuks

Herleiden

\( \eqalign{ & 27^{ - \frac{x} {3}} + 81^{\frac{{1 - x}} {4}} = \cr & \left( {3^3 } \right)^{ - \frac{x} {3}} + \left( {3^4 } \right)^{\frac{{1 - x}} {4}} = \cr & 3^{3 \cdot - \frac{x} {3}} + 3^{4 \cdot \frac{{1 - x}} {4}} = \cr & 3^{ - x} + 3^{1 - x} = \cr & 3^{ - x} + 3 \cdot 3^{ - x} = \cr & 4 \cdot 3^{ - x} = \cr & \frac{4} {{3^x }} \cr} \)

woensdag 11 april 2018

Week 23

q14084img7.gif
 • Welke oppervlakte is groter? Rood of groen?

Symbol sense of beroepsdeformatie?:-)

Een puzzel:
"Een vader, zijn zoon en zijn dochter zijn samen 44 jaar. De vader is viermaal zo oud als de zoon en deze laatste is tweemaal zo oud als de dochter. Hoe oud is iedereen?"
Een beetje wiskundedocent voert een aantal variabelen in, stelt een aantal vergelijkingen op, lost het stelsel op en klaar is Kees/Klara...

Maar noodzakelijk is dat niet...

De leeftijden verhouden zich als 8:2:1. Samen moet dat 44 zijn, je moet delen door 11 dus de leeftijden zijn achtereenvolgens: 8·4=32, 2·4=8 en 4 jaar oud.

Daar komt geen variabele aan te pas...:-)

dinsdag 10 april 2018

Alle wiskundeactiviteiten van wiskundeleraar

 Afronden 
 Algebraische vaardigheden (B) 
 Alles op een rijtje? 
 Basisvaardigheden algebra 
 Basisvaardigheden herleiden en ontbinden 
 Breuken 
 Combinaties en permutaties (A) 
 De boom van Pythagoras (B) 
 De inhoud van een vuilniszak 
 De maximale inhoud van een kegel (B) 
 De rekentoets 
 De som en het product van twee getallen (B) 
 De stelling van Pythagoras 
 Doorsneden tekenen 
 Doorzien klas 2 mavo 
 Drie- en vierhoeken 
 Een regelmatige vlakvulling maken 
 Effectiviteit van een verpakking 
 Eiertangram 
 Formules maken bij lijnen (A) 
 Formules met haakjes 
 Formules met machten (B) 
 Functies raden (B) 
 Functies raden varia (A) 
 Gebroken vergelijkingen (B) 
 Goniometrie (HAVO) 
 Goniometrie (VWO) 
 Goniometrie van klas 3 (B) 
 Grafieken en vergelijkingen  
 Handig knopje op je rekenmachine 
 Hellingspercentages en skipistes 
 Het handenschudprobleem 
 Het herkennen van verbanden 
 Het product van twee tweetermen 
 Hogeremachtsvergelijkingen (B) 
 Inleiding telproblemen (A/D) 
 Klokkijken 
 Kwadraatafsplitsen 
 Kwadraatafsplitsen (B) 
 Kwadratische vergelijkingen 
 Kwadratische vergelijkingen 
 Lijnen en vergelijkingen 
 Lijnen en vergelijkingen 
 Lijnen van betekenis 
 Lineaire problemen 
 Lineaire vergelijkingen 
 Lineaire vergelijkingen (B) 
 Meer telproblemen (A) 
 Merkwaardige producten 
 Nul is niet niks 
 Oefenen kwadratische vergelijkingen (B) 
 Oefeningen kansrekenen (A) 
 Ons zonnestelsel 
 Oppervlakte berekenen 
 Oppervlakte van driehoeken 
 Probleemaanpak (B) 
 Probleemaanpak klas 3 
 Procenten (A) 
 Procenten klas 3 
 Project 23 
 Project x 
 Regelmatige veelvlakken 
 Rekenen HAVO 4 
 Rekenen met wortels (B) 
 Rekenregels differentiëren (B) 
 Ruimtelijk kijken 
 Schaakbordpuzzel 
 Sinus- en cosinusregel 
 Statistisch onderzoek (A) 
 Symmetrie en logo`s 
 Tabellen maken met je fx-82ES 
 The President`s Proof  
 Tovervierkanten 
 Transformaties van grafieken (B) 
 Vergelijkingen bordjesmethode (B) 
 Vlakke figuren 
 Voorkennis hoofdstuk 4 (B) 
 Vragen uit de wetenschapsquiz (A) 
 Wat is relatief? (A) 
 Wat klopt er niet aan deze tekening? 
 Wat zijn logaritmen? (B) 
 Welk figuur staat onder het vraagteken? 
 Welke boxplot hoort bij welke grafiek? 
 Werken met Geogebra 
 Wiskunde A, B of D 
 Wiskunde A, B, C of D 
 Wiskunde en konijnen (A) 
 Wortels en tekendriehoeken 
 Wortels waar of niet waar (B) 
 Zelf problemen met oplossingen bedenken

Alle werkruimten van wiskundeleraar.nl

 Algemeen
 Ontwerpopdracht
 Procenten
 Rekenen 3F
 Vragen uit de rekentoets 2
 Wiskunde portfolio
 Afke`s elftal
 Alle gebruikers
 Analyse+
 Basisvaardigheden algebra
 Bewijzen in de vlakke meetkunde
 Bezemklas 2
 Bezemklas 3E
 Breuken
 BYOD-project
 De digitale bijles
 De grafische rekenmachine
 De gulden snede
 Differentiëren in de klas
 Docenten
 DWO-project
 Een regelmatige vlakvulling maken
 Excel
 Experiment taakgerichte instructie
 HAVO 4 wiskunde A
 HAVO 4 wiskunde A 2014-2015
 HAVO 4 wiskunde A oud
 HAVO 4 wiskunde B
 HAVO 4 wiskunde B 2014-2015
 HAVO 4 wiskunde B oud
 HAVO 4 wiskunde D
 HAVO 5 wiskunde B oud
 HAVO wiskunde A statistiek
 Heldere leerlijnen
 HML
 ICT algemeen
 Klankbordgroep ICT
 Klas 2
 Klas 2A van 2012-2013
 klas 2c 2013-2014
 Klas 3
 Klas 3A havo vwo
 klas 3b 2013-2014
 Klas 3B van 2012-2013
 Klas 3C van 2014-2015
 Klas 4 HAVO wiskunde A
 Klas 4 HAVO wiskunde B
 Klas 4 HAVO wiskunde D
 Klas 4 VWO wiskunde D
 Klas 5 HAVO wiskunde A
 Klas 5 HAVO wiskunde B
 LeerKRACHT
 MAVO
 Mijn studie
 Mijn werkruimte
 MOOC
 Oudstudenten
 Portfolio
 Praktische opdracht wiskunde B
 Probleemaanpak
 Probleemaanpak klas 3
 Probleemaanpak pilot
 Probleemaanpak praktische opdracht
 Project 23
 Project 23 oud
 Rekenen HAVO 4 2015-2016
 Rekentoets
 Repliek
 Schooljaar 2015-2016
 Statistisch onderzoek
 Taal van de wiskunde
 Thema-avond over toetsen
 Vakdidactiek
 VWO 4 wiskunde A
 VWO 4 wiskunde D
 Vwo werkgroep
 Wat is een konijn in het kwadraat?
 Website
 Weekpuzzels
 Werkplaats
 WisKast
 Wiskunde ABCD
 Wiskunde en architectuur
 Wiskunde en cultuur 2-3
 Wiskunde en konijnen
 Wiskunde en konijnen oud
 Wiskunde en kunst
 Wiskunde en leergebieden
 Wiskunde en leergebieden voltijd

Wat is de zijde van het vierkant?

q14155img1.gif