zaterdag 28 september 2013

Probleemaanpak

Dit jaar doe ik de vernieuwde 'probleemaanpak' in HAVO 4 wiskunde B als praktische opdracht.

Welkom bij de PO probleemaanpak. Deze PO bestaat uit een aantal opdrachten.
  • Het probleemaanpak ABC
  • 15 wiskundige problemen om op te lossen
  • eindopdracht in tweetallen
De PO wordt afgerond in projectweek 3.Startbijeenkomst

Aan 't begin van 't jaar doen we In de les een opstartbijeenkomst met uitleg over de probleemaanpak ABC, we doen een voorbeeld en er is een inleveropdracht. Ik leg het idee uit en we maken afspraken.

Problemen oplossen

In de les doen we (ongeveer) eens in de veertien dagen een probleem uit de probleemaanpak. In totaal zijn dit 15 wiskundige problemen om op te lossen. In tweetallen, op papier, inleveren, nakijken en beoordelen.

Eindopdracht

Tijdens de les doen we dan de probleemaanpaktoets doen in tweetallen.

Daar moesten we volgende week maar 's mee beginnen...:-)