zaterdag 21 september 2013

Koning Willem I

"Het leger van koning Willem I bestaat uit ridders te paard en strijders te voet. Er zijn 100 man en 320 benen. Uit hoeveel ridders te paard bestaat dit leger?"
bron