zondag 16 februari 2014

Twee miljard honderdzevenenveertig miljoen vierhonderddrieëntachtigduizend zeshonderdzevenenveertig

\( \LARGE M_8 = 2^{31} - 1 = 2.147.483.647 \)

http://en.wikipedia.org/wiki/2147483647