dinsdag 28 januari 2014

Parabolen en hogeregraads vergelijkingen

HAVO 4 wiskunde B - hoofdstuk 4
Moet kunnen:-)