zondag 25 juni 2017

Week 25

Een boer verkoopt een schaap voor f18,56 en wint daarbij zooveel percent als het schaap hem guldens gekost heeft.
  • Voor hoeveel heeft hij dat schaap ingekocht?
MULO-A Algebra 1907 Algemeen